80% stopt tussentijds bij execution only hypotheek

ABN AMRO biedt klanten de mogelijkheid om zelf een hypotheek te kiezen, maar het leeuwendeel geeft de strijd voortijdig op.

Dat vertelde Rick te Molder, programmamanager Advies van de bank tijdens het Hypothekenevent. Wel ziet ABN AMRO, net als Rabobank, een goede toekomst voor cross channel advies.

Rabobank en ABN AMRO zitten wat hypotheekadvies betreft min of meer op dezelfde koers, bleek uit hun presentaties. Zij zetten de klant aan het stuur en geven hem de kans zich zo uitgebreid te oriënteren als hij zelf wll. Ook wordt hem de mogelijkheid geboden tot een grote mate van zelfwerkzaamheid, waardoor de advieskosten gedrukt kunnen worden. Denk daarbij aan het invullen van de persoonlijke gegevens en het uploaden van de benodigde documenten. In de oriëntatiefase kan de klant alle informatie tot zich nemen en als hij vragen heeft, kan hij die stellen per mail of per chat.

Rick te Molder liet van dat laatste een fraaie demonstratie zien. De klant heeft niet alleen rechtstreeks en ook visueel verbinding met de helpdeks, maar krijgt op het scherm daarbij ook illustratieve teksten te zien of de documenten waar de vraag betrekking op heeft. Ook Rabobank werkt aan deze vorm van cross channel advisering.

ABN AMRO gaat verder dan Rabo in het laten doe-het-zelven van de klant door de mogelijkheid te geven het proces van execution totaal te doorlopen. Rabobank stelt zich op het standpunt dat voor de keuze van het best passend product een persoonlijk advies onontbeerlijk is.

Paul van der Meys, algemeen directeur van De Hypotheker ziet niet veel in de adviesstrategie van de banken. “Je kan constateren dat de banken zich focussen op het proces.

De onafhankelijke adviseur focust zich op de advisering en daar zit een groot verschil in. “Wij willen de klant aan tafel, want het gaat bij advies om veel meer dan de productkeuze. Het begint al met de noodzaak om een blik te werpen in het huishoudboekje: wat gaat erin wat eruit en wat betekent dat voor de maandlasten van je hypotheek? Hoe ziet je toekomst eruit en ben je in staat financiële tegenvallers op te vangen zonder je huis uit te moeten? Dat soort zaken krijg je alleen helder in een adviesgesprek. Dat kan je niet vangen in een internettool.

Het werd tijdens het Hypothekenevent duidelijk dat veel partijen bezig zijn het hypotheekadvies op een nieuwe leest te schoeien. De gemeenschappelijke deler is dat het advies zodanig gestroomlijnd moet worden dat advisering tegen zo scherp mogelijke tarieven mogelijk worden. Daar horen vormen van standaardisatie en zelfwerkzaamheid door de klant bij. Waar partijen verschillen is de noodzakelijke individualisering van het advies en dat is inderdaad een belangrijk punt. Want, zoals Van der Meys terecht opmerkte: “De waarde van het advies blijkt pas na verloop van tijd”, waarmee hij tevens de waarde van de reviews nuanceerde die klanten direct na het adviesgesprek op de website plaatsen.

Hij had daaraan kunnen toevoegen dat bij cross channel advisering sterk gelet moet worden op het afbreukrisico dat zich in de toekomst openbaart en tot imagobeschadiging van de branche kan leiden. Dat dit gevaar nog veel groter is bij execution only is duidelijk.

GEEN REACTIES