76% van de hypotheeksluiters kiest na persoonlijk adviesgesprek

Hypotheeksluiters besteden gemiddeld 10,5 uur aan de keuze; waarvan vijf uur aan gesprekken met adviseurs en 5,5 uur om zelf informatie te zoeken.

Dit is een van de constateringen in de AFM Consumentenmonitor Hypotheken voorjaar 2014.

41% van diegenen die het afgelopen halfjaar een hypotheek hebben afgesloten, is een starter op de koopwoningmarkt.

Het aandeel startershypotheken onder recente sluiters van een hypotheek vertoont nog steeds een stijgende lijn. Het aandeel hypotheken voor oversluiters is in het afgelopen jaar gedaald van 27% naar 23% en voor doorstromers licht gestegen van 20% naar 22%.

Een hypotheek afsluiten om een verbouwing te financieren wordt steeds minder populair. Het aandeel van verbouwershypotheken is in vijf jaar tijd gedaald van 20% naar 5%.

60% van de hypotheken wordt afgesloten via een intermediair

De meerderheid van de hypotheeksluiters heeft zich laten informeren door middel van een persoonlijk adviesgesprek. Driekwart van de sluiters die zich via internet oriënteert, maakt ook gebruik van vergelijkingssites. Vermogende sluiters maken relatief vaak gebruik van vergelijkingssites (94%). Sluiters die gebruik maken van vergelijkingssites besteden daar gemiddeld 3 uur aan.

De meerderheid van gebruikers van vergelijkingssites vindt besparen op advieskosten de belangrijkste reden voor het gebruiken van dergelijke websites.

Bijna de helft van de hypotheeksluiters heeft meerdere oriëntatie- en/of adviesgesprekken gevoerd. Het aantal oriëntatie- en/of adviesgesprekken neemt echter wel af. De meerderheid van de hypotheeksluiters die een oriëntatie- en/of adviesgesprek heeft gehad bij verschillende adviseurs, heeft slechts één adviseur betaald voor het adviesgesprek.

Hypotheeksluiters besteden gemiddeld 10,5 uur aan de keuze voor de soort hypotheek en de geschikte aanbieder. Hiervan wordt gemiddeld vijf uur besteed aan gesprekken met adviseurs en 5,5 uur om zelf informatie te zoeken.

De zelfstandig adviseur is nog steeds het meest gebruikte kanaal voor het afsluiten van de hypotheek (33%), maar is wel gedaald ten opzichte van het najaar 2013 (39%). Het bancaire kanaal volgt op de voet met 32%. De stijging voor hypotheekketens zet door, naar 27%. Dit kanaal wordt relatief weinig gebruikt door 55-plussers (14%) en oversluiters (16%). Zes op de tien hypotheken wordt via een intermediair (zelfstandig adviseur of hypotheekketen) afgesloten en ruim een derde wordt direct (via bank of verzekeraar) afgesloten.

De financiële dienstverlening via internet sluit niet volledig aan bij de behoefte (42% (helemaal) mee eens). De dienstverlening via een persoonlijk gesprek met een adviseur sluit daarentegen beter aan bij de behoefte (78% (helemaal) mee eens).

Beloning, nazorg en abonnement

De helft van de hypotheekadviseurs wordt beloond op basis van een van tevoren afgesproken bedrag (fixed fee). Een derde van de hypotheeksluiters weet niet wat men heeft betaald voor het advies en afsluiten van de hypotheek. Bijna de helft vindt dat de prijs van het advies in verhouding staat tot de geleverde kwaliteit van het advies. Bij het afsluiten van de hypotheek onderhandelt een derde over de kosten van het hypotheekadvies die aan de adviseur moet worden betaald.

Een vijfde van de hypotheeksluiters die gebruikt hebben gemaakt van een adviseur, heeft een service-abonnement afgesloten. Twee derde van de hypotheeksluiters die een service-abonnement hebben afgesloten of aangeboden hebben gekregen, is vooraf geïnformeerd over de inhoud en de prijs van het service-abonnement.

Een veilig en prettig gevoel is de belangrijkste reden om te kiezen voor een service-abonnement. Een derde van de hypotheeksluiters vindt dat een service-abonnement toegevoegde waarde biedt.

Drie op de tien sluiters die geen service-abonnement hebben afgesloten, heeft nu nog geen idee hoe de adviseur voor nazorgdiensten (zoals het aflopen van de rentevastperiode) te gaan betalen.

GEEN REACTIES