Model Pensioenvergelijker gepubliceerd

De Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars lanceren op 1 juli 2016 de Pensioenvergelijker. Met dit instrument kan een pensioendeelnemer snel en eenvoudig nagaan welke verschillen er bestaan tussen pensioenregelingen.

Tussen pensioenregelingen bestaan verschillen. Voor deelnemers kan het nuttig zijn deze tegen het licht te houden. Dat geldt bijvoorbeeld bij een wisseling van baan. Door de huidige en toekomstige regeling met elkaar te vergelijken, kan een deelnemer bijvoorbeeld in het arbeidsvoorwaardengesprek zijn pensioen aankaarten en nagaan of hij zelf aanvullende zaken wil regelen.

De Pensioenvergelijker geeft invulling aan een bepaling uit de Wet pensioencommunicatie. Zo is het verplicht de Pensioenvergelijker te verstrekken met de volgende informatie:

  • de pensioensoorten waarin de basispensioenregeling voorziet
  • de pensioensoorten waarin de basispensioenregeling niet voorziet
  • informatie over de jaarlijkse pensioenopbouw
  • de risico’s omtrent de pensioenuitkering
  • de dekkingsgraad met een omschrijving van de betekenis en gevolgen ervan.

De Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars hebben de Pensioenvergelijker ontwikkeld samen met hun achterbannen en klantpanels. Ook de toezichthouder AFM en het ministerie van Sociale Zaken zijn gedurende het proces nauw aangesloten geweest.

De Pensioenvergelijker is te downloaden op de Pensioen 1-2-3 website onder de tab ‘spelregels en materiaal’.

(Bron: Pensioenfederatie, Verbond van Verzekeraars)

GEEN REACTIES