Deel 16 : Amsterdamse Bos J.P. Thijssenpark

Vervolg van Deel 15 : Handweg vanaf Noordammerlaan

Jac. P. Thijssenpark
Momenteel zijn de wateren van Het Jac.P. Thijssenpark niet bevaarbaar omdat deze
zijn afgesloten d.m.v. barrières.
Men kan zich afvragen of het park zich inmiddels voldoende heeft ontwikkeld, zodat
kan worden toegestaan dat de bewoners een open verbinding krijgen met de
Landscheidingskade en dus met De Nieuwe Meer en De Poel.

De wateren van Het Bos
Momenteel is het toegestaan om in het Amsterdamse Bos te varen met
gehuurde of meegebrachte vaartuigen.
Op de grote vijver worden vaartuigen verhuurd voor wie geen boot heeft.

Samenvoegen van vaarwateren
Ik kan mij voorstellen dat het openstellen van deze wateren voor
vaartuigen met een vaste ligplaats op/nabij De Poel,  een interessante
toegevoegde waarde biedt voor de waterrecreatie in Amstelveen.
Dat komt ook de circulatie van het water ten goede.
Nieuwe sluis vanaf Kleine Poel
Een geschikte locatie voor een kleine zelfbedieningssluis zou zijn :
vanaf de Kleine Poel naar het Bos.
Koenensluis / Nieuwe Meer
Waterschap Rijnland had vorig jaar nog het plan om de Koenensluis
af te dammen (een damwand te slaan voor de sluisdeuren).
Maar er is goed nieuws :
De Koenensluis wordt gerenoveerd en vervolgens zal deze bediend
worden door vrijwilligers.
Alternatief : 
Indien de wateren van het Amsterdamse Bos worden opengesteld
voor vaartuigen met een vaste ligplaats in Amstelveen en de
vaarwateren naar De Poel, ontstaat tevens toegang tot de sluis van
de Bosbaan.
De sluis is in uitstekende staat van onderhoud.
Deze wordt al sinds jaar en dag niet gebruikt.

GEEN REACTIES