“De nieuwe wereld” biedt nieuwe kansen maar ook nieuwe risico’s

De techniek ontwikkelt zich in sneltreinvaart en de afstanden in de wereld worden steeds kleiner. Ontwikkelingen die voor bedrijven tal van nieuwe mogelijkheden bieden.

Maar de meeste managers zien ook de keerzijde van deze medaille: zij begrijpen dat hun ondernemingen daardoor blootstaan aan nieuwe risico’s. Uit onderzoeken blijkt dat managers realistisch aankijken tegen het feit dat de globalisering niet alleen kansen oplevert, maar ook nieuwe, opkomende risico’s creëert. Alleen blijkt er nog een gat te bestaan tussen het zich zorgen maken over de risico’s en het daadwerkelijk nemen van maatregelen om deze te verkleinen.

Over welke concrete risico’s hebben we het? Een goede indicatie geeft de ACE Emerging Risks Barometer 2013 die tot stand gekomen is na een onderzoek onder 650 bedrijven in Europa, het Midden-Oosten en Afrika.

Bestuurders maken zich de grootste zorgen om mogelijke verstoringen in de infrastructuur veroorzaakt bijvoorbeeld door onstabiele overheden of door verstoringen in de energievoorziening. Bijna de helft van de ondervraagde ondernemers gaat ervan uit dat zij hiervan in de komende twee jaar de financiële schadelijke gevolgen zullen ondervinden. Daarnaast vrezen zij een negatieve financiële impact op de bedrijfsvoering door het toenemende milieurisico. Niet alleen de ‘traditioneel’ vervuilende bedrijven dreigen hierdoor getroffen te worden, maar mede door nieuwe regelgeving geldt dat voor alle sectoren.

Het wekt geen verwondering dat de angst voor de gevolgen voor cyberrisico’s snel toeneemt. Ook hier speelt nieuwe regelgeving een belangrijke rol. Daarnaast zorgen de publiciteit rond aanvallen op belangrijke websites en andere criminele activiteiten ervoor dat managers grote vrees hebben dat ook hun bedrijf hierdoor getroffen kan worden.

Waarbij we wel willen opmerken dat het gevaar van menselijke fouten binnen de onderneming minstens zo groot is als de risico’s van buitenaf in de vorm van virussen, hacken en informatiediefstal.

Misschien hebben de ondernemers zelf daar nog minder oog voor, maar als risicodragers zien wij ook andere risico’s in rap tempo aan belang winnen, zoals de bestuurdersaansprakelijkheid, politieke risico’s en risico’s die samenhangen met zakenreizen, export en terrorisme.

Zoals gezegd wil het feit dat managers zich bewust zijn van opkomende nieuwe risico’s niet zeggen dat zij adequate maatregelen nemen om die risico’s vóór te zijn of te beperken. In zijn algemeenheid moet geconstateerd worden dat zij daarvoor nog te weinig tijd en middelen vrij maken.

Ze weten op hoofdlijnen welke gevaren op de loer liggen maar zijn nog niet goed in staat de gevolgen voor hun bedrijf te inventariseren, eventuele preventieve maatregelen te bepalen en te nemen en ervoor te zorgen dat de continuïteit gegarandeerd is als zich een evenement voordoet.

Adviseurs die deze materie goed beheersen zijn in staat om bedrijven te behoeden voor grote financiële schade. Zij kunnen samen met de ondernemer of riskmanager de risico’s benoemen, inventariseren hoe die een specifiek bedrijf kunnen treffen en in beeld brengen welke preventieve en schadebeperkende maatregelen mogelijk zijn.

In de komende maanden willen wij daarbij behulpzaam zijn door de genoemde risico’s, één voor één, in onze blogs aan de orde te laten komen.

Ron Verhulsdonck

Country President Benelux bij ACE

GEEN REACTIES

LAAT EEN REACTIE ACHTER