Burgers vogelvrij bij falend ingrijpen door de Overheid

Afbeelding boven artikel in NU.NL

Afgelopen week kwam de Raad voor de Rechtspraak in het nieuws met een persbericht waarbij een zaak van Algemeen Belang aan de orde werd gesteld. Dat was voor ons aanleiding, contact met de Overheid te zoeken over een ingebakken factor van rechtsongelijkheid  in de rechtspraak.

Zoals ook is gebleken bij de vermeende fraude bij de Kinderopvangtoeslagen en de uitvoering van Coronasteun aan het MKB, blijkt de burger vogelvrij verklaard, als ambtenaren een fout maken bij het uitvoeren van het beleid dat door politici is bedacht.

Er is in praktische zin geen sprake van enige rechtsbescherming tegen handelingen van ambtenaren die zich vergissen of die opzettelijk zaken traineren met het oogmerk de gevolgen van hun eigen falen te verhullen.
Het erkennen van fouten, kan immers grote gevolgen hebben voor hun eigen carrière bij de Overheid!
Een ministerschap zit er dan zeker niet meer in.
En geen schijn van kans om ooit hoger op te komen binnen het O.M.!

Niet de vergoeding van namens de Overheid aangerichte schade, maar het voorkomen van schade aan hun eigen carrière is bepalend voor hun handelen! 

Bij deze vestigen uw aandacht op een onderdeel in de wetgeving dat in hoge mate onrechtvaardigheid in de hand werkt.

Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Dat geldt voor zelfstandig ondernemers, hun medewerkers en dat geldt voor ambtenaren.

Als ondernemers een fout maken, dan draaien zij op voor de gevolgen.

Ondernemers betalen jaarlijks honderden miljoenen aan verzekeringspremies zodat zij zich tegen de financiële gevolgen van fouten hebben ingedekt.

Verzekeraars nemen doorgaans ook de kosten van juridische bijstand voor hun rekening en mocht het komen tot een schadevergoedingsplicht, dan dekt verzekering ook deze schade.

GEEN DEKKING
Maar dat ligt anders als de tegenpartij de Overheid is :
geen enkele verzekering dekt juridische bijstand als er sprake is van belastingfraude of van een ander delict waarvoor het O.M. een straf kan opleggen.

RECHTSBESCHERMING ONTBREEKT
Met andere woorden : een ondernemer geniet geen enkele rechtsbescherming indien hij door de Overheid al dan niet terecht wordt beschuldigd van een strafbaar feit.
1) De doorgaans kostbare rechtshulp moet hij voor eigen rekening nemen
2) En zodra de Overheid in de publiciteit treedt met de vermeende feiten – interviews in het journaal en een persbericht over een succesvolle inval – : |
–   is de reputatie van de ondernemer onherstelbaar geschaad en schromen nieuwe
dd-klanten zijn producten af te nemen;
–   Stappen ook buitenlandse klanten snel over op andere leveranciers, omdat deze zich
dd-haasten hen te informeren over de beschuldigingen van het O.M.;
–   Dalen meteen de inkomsten als gevolg van omzetverlies;
–   Is hij genoodzaakt zijn bedrijfspand te verkopen voor ettelijke miljoenen;

Vanwege een experiment van de belastingdienst alles kwijt wat zij hadden opgebouwd.

–   Blijven doorlopende kosten ongewijzigd i.v.m. service-verplichtingen jegens klanten
dd-die recht hebben op garanties en onderhoud van aangekocht systemen;
–   Worden kredietfaciliteiten beëindigd door de bank;
–   Verdwijnt de oudedagspensioenreservering als sneeuw voor de zon;
–   Is er geen budget voor een ontslag van de medewerkers op basis van de
dd-kantonrechtersformule;
–   Heeft de eigenaar zelf inkomen nodig voor het levensonderhoud, studerende kinderen  dd-en hypotheekverplichtingen;
–   Is deze genoodzaakt zijn kostbare tijd maximaal te steken in de verdediging tegen de
dd-zaak die de Overeid tegen hem heeft aangespannen;

3) Als de Overheid de Rechters en de aangeklaagden vervolgens confronteert met gemanipuleerde bewijsvoering, dan moet je wel heel gewiekst zijn, tijdig te ontdekken
dat de Overheid vals spel speelt.

4) En als je dat spel dus niet door hebt, dan moet de Rechtbank wel concluderen dat veroordeling onafwendbaar is.

5) En als je vervolgens een strafblad krijgt, dan is de kans op herstel van de reputatie nihil: je kunt de deuren wel sluiten!

6) Dus staat er geen andere weg open dan een Hoger Beroep.

7) Dus ga je uiteindelijk in Hoger beroep om aan te tonen dat dit allemaal berust op foute inschattingen en tunnelvisies van ambtenaren.

8) En als het O.M. dan jaar in en jaar uit blijft zeuren om uitstel van de zaak in Hoger Beroep, moet je intussen al je tijd besteden aan het overleven van de onderneming.

9) En als het Hoger Beroep dan eindelijk wordt behandeld, zijn er 5 jaren verstreken: 10 jaren na het persbericht van het O.M.

VRIJSPRAAK TIJDENS HOGER BEROEP
En aangezien bewijs ontbreekt, eist het O.M vrijspraak wegens gebrek aan bewijs en kort daarop stelt de rechtbank vast dat de onderneming en de eigenaren vrijuit gaan.
Wij zien het als een omissie in de rechtspraak, dat de Rechtbank verzuimd de Officier van Justitie te wijzen op de mogelijke rechten rechten van de aangeklaagden op schadevergoeding door de Overheid.

Een levenswerk vernietigd!
Vrijspraak wegens gebrek aan bewijs en dat is dus 10 jaren na de inval door de FIOD. Een levenswerk vernietigd. En de aandelen in de onderneming moesten worden verkocht voor één euro.

SLIMME ZET
Een slimme zet van de koper, want die sleepte vervolgens bij het O.M. de vergoeding vanwege de juridische kosten in de wacht. Kosten die in de voorgaande jaren waren gemaakt door de vrijgesproken aangeklaagden.

Nederland verliest exporteur van digitale kassasystemen
Nederland heeft vervolgens niet alleen de enige exporteur van slimme digitale kassa’s weten te vernietigen, maar de veroorzaakte schade is eveneens gigantisch.
De ondernemers hebben zelfs hun pensioengelden moeten aanspreken om hun verplichtingen jegens vaste medewerkers na te komen!

GEEN PENSIOEN
Anno 2023 resteert voor hen slechts het verdriet van de lijdensweg, de AOW en een toelage die soms wel en soms niet wordt overgemaakt door de koper van de aandelen, die goede sier maakt met zijn slimme zet.

En wat stelt het OM en het Ministerie van Financiën als zij worden aangesproken op hun handelen ?

Helaas pindakaas, zij beroepen zich op de verjaringstermijn van 5 jaren die verstreken is sedert de veroordeling. Dat zijn precies de 5 jaren die door het OM zijn gebruikt om uitstel op uitstel te vragen!

GEWOON GESLACHTOFFFERD
In het onderhavige geval heeft Officier van Justitie Mr. Pompe zelfs bij aanvang al gemeld dat de onderneming door de Belastingdienst geslachtofferd werd teneinde de Horeca bedrijfstak een duidelijk signaal te geven omdat het afgelopen moest zijn met het verduisteren van omzetgegevens.
Feitelijk ging het hier dus om doelbewuste beschadiging van een succesvolle onderneming en deze was dus “collateral damage”. Met medeweten van het O.M.!

Ombudsman verwijst door.
Net als de huisartsen doen als er werk aan de winkel is.

De redactie van Findinet heeft – op advies van de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen – aandacht voor deze gang van zaken gevraagd bij de diverse Ministeries (Financiën en Justitie), maar zonder enig resultaat.
De Ombudsman! daar heb je dus niets aan. Daarmee kom je dus geen steek verder. Zinloze organisatie!

Ambtenaren zijn in principe onaantastbaar.
Thans rijst de vraag of het niet eens tijd wordt dat burgers in geval van vrijspraak per definitie recht hebben op vergoeding van schade die veroorzaakt is door handelingen van ambtenaren die handelen in opdracht van de Overheid.

Mocht u interesse hebben voor de podcast die wij over deze kwestie hebben gemaakt, dan kunt u deze terugvinden in deze publicaties :
Persbericht van het Ministerie van Justitie
Deel twee:
Woordvoerders van de Belastingdienst in het Journaal
Of::
Ministers bieden excuses aan

 

GEEN REACTIES