2) Real-Access presentatie Register Klanten

Het raadplegen van klanten, adviseurs, aanbieders en schadecorrespondenten / experts zou eigenlijk hoe dan ook direct moeten op de basistabel. Niet via een keuze scherm.

Graag KLANTEN gebruiken, niet Clienten hier en klanten daar.

Zoeken: roepnaam, postcode, nummer?
Volgorde op naam lijkt nergens op. H.B. van O
m.z. Ommen = korte systeemnaam
Als je weet wat je zoekargument is, moet je nu toch de hele lijst scrollen.
Niet zo handig.

Bij het nummer van de relatie ook diens naam en plaats noemen op alle schermen.
Huisnummer staat in verkeerde veld.

Waar dient het vrije vak Omschrijving voor ?
Is landenlijst gericht op de objecten of op de correspondentieadressen?

Is de referentie-pagina al actief?

Is de contacten-pagina al actief? Deze pagina is nieuw voor mij. Werkt die al ?


Juist omdat hier zowel de portefeuille van de klant, als het Financiële overzicht hier te vinden zijn, is een directe klik vanaf de basis-app erg belangrijk.

GEEN REACTIES