Verkort hypotheekadvies levert 15% tijdwinst op

Verkort hypotheekadvies levert 15% tijdwinst op
© Mohamed_hassan, Pixabay

Een verkort en daarmee goedkoper hypotheekadvies kan meer woningeigenaren over de streep trekken om te gaan verduurzamen, blijkt uit onderzoek van KPMG. Maar de kostenbesparing bij zo’n verkort advies is vooralsnog beperkt.

Bijna 90% van de hypotheekbezitters die hun woning in 2022 hebben verduurzaamd, betaalden die investering met spaargeld. Slechts 10% heeft voor de energiebesparende voorzieningen geput uit een extra hypotheek.

Kosten niet in verhouding tot financiering

Een belangrijke reden hiervoor is dat huiseigenaren die verduurzaming willen financieren met een hypotheek, geconfronteerd worden met een regulier hypotheekadvies van gemiddeld € 2.500 à € 3.000. Die kosten staan vaak niet in verhouding tot het benodigde bedrag.

Een verkort (en dus betaalbaarder) hypotheekadvies voor verduurzaming is wel mogelijk, maar een helder en gemeenschappelijk kader ontbreekt nog. Daarom heeft KPMG, in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken, in kaart gebracht hoe het huidige hypotheekadvies versimpeld kan worden tot een verkort hypotheekadvies voor verduurzaming.

Goed uitvoerbaar

Belangrijkste conclusie uit het onderzoek – dat drie maanden na oplevering openbaar werd – is dat zo’n verkort hypotheekadvies goed uitvoerbaar is. De deelnemende adviseurs en consumenten ervaren de adviesgesprekken als positief. Het proces levert een kwalitatief goed advies op, en zij hebben vertrouwen in de werking ervan.

Tijdbesparing

Het verkorte hypotheekadvies levert een gemiddelde tijdsreductie op van circa drie uur ofwel 15% van het reguliere adviestraject. De relatief grootste tijdsreductie wordt behaald in de onderdelen ‘opstellen rapport’ (63 minuten) en ‘afronding advies’ (42 minuten).

Echter, de dossierbemiddeling tussen adviseurs en hypotheekverstrekkers blijft een procesonderdeel dat veel tijd kost – ongeacht of het een verkort of een regulier hypotheekadvies betreft. KPMG verwacht is dat verdere digitalisering hier nog meer tijdwinst op zou kunnen leveren.

Prijsverlaging beperkt

Mede hierdoor betreft de totale tijdsreductie momenteel alleen het adviesgedeelte. De adviseurs stellen dan ook dat de kostenbesparing voor hen, en prijsverlaging voor de consument in de huidige situatie nog relatief beperkt zal zijn.

Verlagen drempel

Desondanks verwachten de adviseurs en consumenten dat het proces bijdraagt aan het verlagen van de drempel om verhoging van de hypotheek te gebruiken voor financiering van energiebesparende voorzieningen. Dit maakt het verduurzamen van woningen ook toegankelijker voor woningeigenaren met beperkte financiële middelen.

Wel moeten eventuele aanvullende advieskosten voldoende worden duidelijk gemaakt, benadrukken de onderzoekers. Zoals aanvullend advies over verzekeringen of wijzigingen in de gezinssituatie.

Toevoegen aan leidraden AFM

KPMG adviseert de Autoriteit Financiële Markten (AFM) om het verkorte hypotheekadvies voor verduurzaming toe te voegen aan de huidige leidraden met betrekking tot hypotheekadvies. Daarbij horen ook een periodieke indexatie van het maximale leenbedrag, richtlijnen voor het adviesrapport en een onderzoek hoe het onderdeel dossierbemiddeling tussen adviseurs en hypotheekverstrekkers efficiënter ingericht kan worden.

Andere financieringsopties

Ook zou het mogelijk moeten worden om adviseurs een integraal financieel advies gericht op verduurzaming in te laten richten. Want naast het verkorte hypotheekadvies voor verduurzaming zijn er nog diverse andere financieringsopties voor energiebesparende voorzieningen aan de woning. Zoals het Warmtefonds, SvN (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten) en diverse subsidies.

Deze opties zijn niet altijd bij adviseurs bekend. Op dit moment is het adviseurs toegestaan om consumenten hierover te adviseren en om hulpmiddelen – zoals Verbeterjehuis.nl – aan te reiken, maar het bemiddelen bij het afsluiten van zo’n lening niet. Adviseurs hebben te kennen gegeven dit wel graag te willen.

Door zo’n financieel advies voor verduurzaming – inclusief de onderliggende financieringsopties – integraal onderdeel te maken van het hypotheekadvies, én meer bewustwording hierover te creëren bij adviseurs, kunnen woningeigenaren die willen verduurzamen nog beter bediend worden.

Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken

GEEN REACTIES