Quality Scan een bittere noodzaak

De Consument kijkt voornamelijk naar de prijs van het verzekeringsproduct dat hij gaat afsluiten. Van Verzekeringen heeft hij geen verstand, dus kiest hij het goedkoopste product.
Initiatieven van websites zoals WellOwell hebben de consumenten ook gesterkt in het idee dat de prijs bepalend zou moeten zijn bij het maken van een keuze.
Zie in dit kader het artikel dat onze collega’s van Assurantiemagazine daarover hebben gepubliceerd op 10 april 2008: LINK

Voor adviseurs was het voorheen nog wel een overzichtelijke markt, want de voorwaarden van de meeste verzekeraars voerden voorwaarden die in de praktijk weinig verschilden.

Maar de tijden zijn veranderd en verzekeraars (ook hun gevolmachtigden) zijn zeer vindingrijk in de weer om hun producten uniek en aantrekkelijk te maken.
De waarde van inboedels wordt zelfs automatisch berekend om onderverzekering te voorkomen. Zo kwam ik er zelf achter dat ik een inboedelverzekering had met een verzekerde omvang die maar liefst 5 keer hoger was dan ik op basis van nieuwwaarde
kan besteden om deze totaal te vervangen.
En dan betaal je dus ook 5 keer teveel premie.

Het samenstellen van een goede Quality Scan vergt van de direct betrokkenen een zekere inspanning en verstand van zaken:
1) de aanbieders van producten waarvoor een Quality Scan beschikbaar is gemaakt
2) het intermediair die kritisch moet controleren of de Quality Scan alle facetten bevat
Als dat niet het geval is, dienen zij dat bij de beheerder te melden
3) de beheerder, die nieuwe facetten moet kunnen toevoegen
4) de aanbieders, die aanvullende facetten moeten beantwoorden

Er moet natuurlijk wel sprake zijn van een speelveld dat voor alle aanbieders gelijk is.
Met andere woorden :
– de Quality Scan moet flexibel zijn qua opzet, zodat alle relevante zaken aan bod komen.
– en alle verzekeraars moeten in de gelegenheid zijn om via de Scan duidelijk te maken
hoe zij de zaken geregeld hebben.

Komt een verzekeraar met een innovatie, dan moet ook de innovatie worden toegevoegd aan de Scan, zodat alle andere aanbieders kunnen melden wat zij op dit punt geregeld hebben.
In 2012 heeft ondergetekende een model samengesteld dat voor willekeurig welk product kan worden toegepast.
Ter illustratie toon ik u een aantal afbeeldingen van de scan die ik vervolgens heb samengesteld voor een “white label” verzekering voor pleziervaartuigen.
Zoals u zult zien, pas ik hier een multiple choice toe, zodat iedere verzekeraar een relevante kwaliteit kan registreren.
Het door de verzekeraar als relevant gekozen antwoord, is voorzien van een meet-waarde.
Per sectie van de voorwaarden worden deze waarden voor de verzekeraar opgeteld, zodat er een waardering per sectie kan worden gemeld.
En is er schade, dan kan de adviseur dus razendsnel zien of de schade wel of niet onder de dekking van de voorwaarden valt.
Ieder onderdeel van de Scan wordt afgesloten met een waarderingsindex.
Hoe hoger de index, hoe beter het product beoordeeld is.

Onderstaand een Quality scan die betrekking heeft op een White Label product voor de
verzekering van pleziervaartuigen. Een aanbieder die zijn product onderwerpt aan de Quality Scan, zal dus dezelfde vragen moeten beantwoorden voordat er een score kan worden behaald. Een Level Playing Field optima forma.
Tijdens het bekijken van de scan, kan de kijker kiezen of hij ALLE facetten wil bekijken,
of alleen de positieve of juist alleen de negatieve facetten.
DDDDDDDDDDDDDDDDDDAlgemene Voorwaarden
DDDDDDDDDDDDDD Aansprakelijkheid Pleziervaartuigen DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDCasco Pleziervaartuig
DDDDDDDDDDDDScheepsuitrusting & Navigatie instrumentariumD

DDDDDDDDDDDDDDDDDDD Voortstuwingsinstallatie/motoren:
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD Inboard

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDOutboard

DDDDDDDDDDDDDDDDDDD Hulpdienst Pech en Schade

DDDDDDDDDDDDDDDDDDD Ongevallen Opvarenden:
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDBlijvende invaliditeit

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDKapitaal bij overlijden

DDDDDDDDDDDDDDDDRubriek meeverzekerde Stallingstrailer of bokDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDMeeverzekerde BoottrailerDDDDDDDDDDDDDDDDDDDReisbagage Opvarenden

Zoals u ziet, is per onderdeel van het product een score behaald.
En op de laatste pagina ziet u tevens de score die gemiddeld behaald is voor het hele product van deze aanbieder.

 

GEEN REACTIES