Ondernemers verdwalen in woud van alternatieve financieringsvormen

Ondernemers verdwalen in woud van alternatieve financieringsvormen
© JHertle, Pixabay

Banken worden steeds strenger bij het beoordelen van zakelijke kredietaanvragen. Werd tien jaar geleden bijna alle financiering voor het midden- en kleinbedrijf nog verstrekt door banken, het afgelopen jaar is dit gedaald naar 48%. Het aandeel alternatieve financieringsvormen stijgt hard. Deze diversiteit levert echter onduidelijkheid op bij ondernemers.

De markt voor alternatieve financieringsvormen steeg tot € 4 miljard, blijkt uit het jaarlijkse Onderzoek non-bancaire financiering van Stichting MKB Financiering (cijfers over 2022). Vooral het kleinbedrijf leent bij non-bancaire partijen. In ’22 werden al 45% van de nieuwe kredieten van < 250.000 via non-bancaire financiers aangetrokken. Bij leningen onder de € 1 miljoen ging dit om een kwart van de succesvolle financieringen.

Problemen om financiering te vinden

Ondanks deze verschuiving hebben ondernemers steeds grotere problemen om het juiste, passende krediet te vinden. Van alle ondernemers die financiering zochten, heeft uiteindelijk slechts 38% deze gevonden in het afgelopen jaar, blijkt uit de Financieringsmonitor van het CBS; in 2022 was dit nog 44%.

Zoektocht start nog wel bij een bank

De zoektocht van ondernemers start nog wel vaak bij een bank. Dit percentage is sinds 2019 echter gedaald van 80% naar 60% afgelopen jaar. Het zoeken verloopt nu via een groot aantal andere kanalen, zoals via een accountant of een financieel adviseur.

Ronald Kleverlaan, directeur van Stichting MKB Financiering zegt in De Ondernemer Live: „De groep die een financiering bij een bank kan krijgen, wordt steeds beperkter. Het is soms best lastig om bij een bank in het juiste vakje te vallen.” Kleverlaan raadt ondernemers met klem aan om bij financieringsplannen een adviseur in te schakelen, om niet te verdwalen in het grote aanbod.

Oproep tot samenwerking

De Stichting MKB Financiering roept op tot samenwerking tussen alle kredietverlenende partijen: banken, non-bancaire financiers en financieel adviseurs. Enkele maanden geleden is hiertoe al een Nationaal Convenant MKB-Financiering gesloten. In dit convenant spreken MKB-Nederland, de Nederlandse Vereniging van Banken, Stichting MKB Financiering, Qredits, Invest NL en Invest International af om ervoor te zorgen dat Nederland het beste mkb-financieringsklimaat van Europa krijgt.

Financieringshub

De Stichting MKB Financiering zegt het doorverwijzen tussen verschillende financiers concreet te gaan uitwerken, net als de zogeheten Financieringshub: Via deze hub moeten ondernemers onder meer een centraal overzicht kunnen vinden van geaccrediteerde financiers en adviseurs van alle financieringsvormen.

GEEN REACTIES