Aansprakelijkheid : Naar de prullenmand ?

CONCEPT ligt tot 1 juli ter inzage

Wikipedia : Asbest wordt al sinds de oudheid gebruikt en werd al vlug onderkend vanwege zijn brandwerende eigenschappen: in het Rome van de oudheid gebruikten de Vestaalse maagden het voor hun lampenpitten voor eeuwig brandende lonten.
De Romeinse schrijver Plinius spreekt ook van een onbrandbare stof die gebruikt werd als lijkwaden voor koningen. Hierdoor werd de as van het vuur niet gemengd met de as van de edele.

Arabische troepen zouden asbest in de strijdkledij verwerkt hebben zodat ze bij een bestorming brandbommen konden gebruiken en toch zelf aanvallen.

Karel de Grote had een tafelkleed van asbest dat hij tot verbijstering van zijn gasten in het vuur wierp na de maaltijd.

In de Eerste Wereldoorlog zijn de vezels toegepast als filtermateriaal in gasmaskers en zelfs in sigarettenfilters.

Vanaf 1945 tot in de jaren tachtig is asbest veelvuldig gebruikt in gebouwen, woningen en installaties, vanwege bepaalde nuttige eigenschappen: het is sterk, slijtvast, isolerend, brandwerend en bovendien goedkoop.

Dat er in de jaren tot 1990 op talloze plekken in gebouwen asbest werd gebruikt als brandwerend middel of als dakbedekking, dat is genoegzaam bekend.

in 1993, werd de toepassing en verkoop van asbest in andere vormen niet langer toegestaan en gebruik in de bouw definitief verboden. Er is echter nog veel asbest in gebouwen aanwezig: naar schatting enkele miljoenen kilo’s. Bij beschadiging van een gebouw (bij verbouwing, sloop of brand bijvoorbeeld) vormt dit asbest een groot gezondheidsrisico voor iedereen die zich in en rond het gebouw bevindt.

In 1998 werd (her)gebruik van asbest door particulieren definitief verboden, maar nog veel oudere constructies bevatten dit materiaal. De brandweer in Nederland heeft aangepaste procedures voor calamiteiten waar mogelijk asbest bij vrijkomt.

OG verkopen anno 2020
Derhalve is het gebruikelijk dat de verkoper van onroerend goed vooraf laat onderzoeken of het object vrij van asbest is. Dat vergroot de waarde van zijn bezit en voor de eventuele koper is het belangrijk om vooraf te weten of en zo ja hoeveel geld hij kwijt is aan het saneren van asbest voor hij aan het verbouwen gaat beginnen.

Recent kwam de redactie van Findinet in het bezit van een rapport dat was opgesteld door de firma Lycens.

Na een uitgebreid onderzoek had men vastgesteld dat in het ter verkoop aangeboden object geen asbest was aangetroffen. Verkoper kon dus met een gerust hart op zoek gaan naar een koper.
Deze werd gevonden en de verkoop kwam tot stand.
Tijdens de daarop volgende verbouwing zag een CV-monteur dat zich aan de buitenzijde van het gebouw een groot rooster bevond en hij zag met het blote oog dat het hier ging om een uitlaat van een verwarmingsapparaat dat daar ooit aan de binnenkant tegen de muur had gestaan. De monteur zag ook met het blote oog dat het hier moest gaan om asbest en hij rapporteerde dit aan de nieuwe eigenaar.

Vervolgens zijn verkoper en Lycens op de hoogte gebracht van deze constateringen en is hen verzocht om ter plaatse poolshoogte te komen nemen.
Bureau Lycens haastte zich om te benadrukken dat zij op geen enkele wijze aansprakelijk zijn in het geval zij iets over het hoofd hebben gezien tijdens een inspectie.

Beiden spreken twijfels uit over de juistheid van de beweringen van de monteur.

Kortom : iedereen loopt weg voor zijn verantwoordelijkheid en pas nadat enige druk is uitgeoefend, besluit verkoper om Lycens op te dragen aanvullend onderzoek te laten doen.

Tijdens dat onderzoek wordt nodeloos schade toegebracht aan de gevel van het gebouw.
En het resultaat van dat onderzoek is, dat hier inderdaad sprake is van een gevelkachel uitlaat die vervaardigd is van asbest.

Verkoper stelt dat dit nu een probleem is van de nieuwe eigenaar.

Dit muisje krijgt vast een staartje en wij houden u op de hoogte.

WEGGEGOOID GELD
Gelet op deze ervaringen, stellen wij vast dat het inschakelen van een asbest-inspecteur geen enkele zin heeft zo lang deze ondernemers geen enkele vorm van aansprakelijkheid verbinden voor het geval zij hun werk gewoon niet adequaat hebben gedaan.

Nogmaals : het ging hier om een aan de buitenzijde zichtbare aanwezigheid van asbest.
Zou het gaan om een ingebouwde strook asbest die uitsluitend zichtbaar is nadat er gesloopt is, dan is het voorstelbaar dat dergelijke zaken tijdens een zicht-inspectie niet worden gezien.

GEEN REACTIES