Kredietverzekering belangrijk hulpmiddel financiering mkb

Kredietverzekering met een ‘niet opzegbare dekking’ is een serieus alternatief voor bankkrediet, betoogt Richard Ariens, oprichter en directeur van Mercury Trade Credit.

Het midden- en kleinbedrijf is zeer afhankelijk van bankkrediet en alternatieven zijn beperkt, zo is in diverse media te lezen. Eén, zeker in het verleden ook belangrijk alternatief, blijft hierbij vaak onbesproken: het verzekeren van het kredietrisico. Toch kan een dergelijke verzekering juist het mkb veel financiële lucht geven.

Toegegeven, in het verleden en tijdens de laatste kredietcrisis kwam men weleens bedrogen uit doordat kredietverzekeraars bij onzekerheid voor bepaalde landen of sectoren opeens de dekking introkken. Hierdoor heeft in ons land kredietverzekering een groot gedeelte van zijn faciliterende rol verloren.

Dat het anders kan, zien we in de Angelsaksische wereld en vooral de VS. Hier neemt de kredietverzekering met ‘niet opzegbare dekking’ een grote vlucht. In samenspel tussen klant en verzekeraar ontstaat zo een betere beheersing van de debiteurenportefeuille en veel meer zekerheid.

Het grootste deel van de Amerikaanse kredietverzekeringen wordt inmiddels op deze voorwaarden afgesloten. Juist omdat dit product daadwerkelijk zekerheid biedt en zo veel meer dan het traditionele product financierings- en investeringsrisico mitigeert. Bijkomend voordeel is dat het afdekken van risico de kapitaalbehoefte beperkt en ruimte geeft om kapitaal en liquiditeit vrij te spelen voor andere investeringen. De ‘niet-opzegbare’ kredietverzekering kan zo een belangrijke impuls geven aan bestaande initiatieven in de Nederlandse mkb-markt.

Dit wordt ook erkend door steeds meer investeerders, variërend van pensioenfondsen tot participatiemaatschappijen, die steeds vaker op deze manier kredietverzekeringen inzetten om hun investeringsrisico te mitigeren. Een ontwikkeling die niet alleen toekomst biedt aan die investeerders, maar vooral ook aan de ontwikkeling van het brede mkb.

Dit artikel verscheen eerder in Het Financieele Dagblad.

GEEN REACTIES