Eigenzinnig gedrag van verzekeraars

De tijden waarin de klant nog koning was, lijken steeds verder achter ons te gaan liggen.

Steeds vaker bereiken ons berichten over een wijze van handelen die mogelijk wel verdedigbaar is, maar die de relatie met de klant zwaar onder druk zetten.
Voor beelden:

Interpolis :
Verzekeraar Interpolis zond een deskundige i.v.m. her-inspectie van een zakelijk risico.
Geen kopie verslag
Een kopie van de bevindingen / het rapport is niet ter kennis gebracht van de verzekerde.
100 % premieverhoging
Interpolis besloot een premieverhoging van 100 % door te voeren zonder dat er sprake was van een kennisgeving of opzegging “tenzij”.
Incasso
Sterker nog : de premieverhoging van 100 % werd per direct doorgevoerd en de premie werd meteen maar automatisch geïncasseerd.

Nationale Nederlanden
Een gevolmachtigde van Nationale Nederlanden besloot eveneens tot een premieverhoging van 100 % nadat er inspectie had plaatsgevonden.
Deze maakte het nog bonter. De premieverhoging werd zonder kennisgeving tussentijd doorgevoerd en meteen geïncasseerd.

ASR en NN
Deze maatschappijen hebben recent het volgende beleid ingevoerd:

Bij wijzigingen:
Als er wijzigingen in behandeling zijn, dan wordt deze niet eerder verwerkt dan nadat
de prolongatiepremie is voldaan.

Voorbeeld :
Klant (transportbedrijf) ontvangt een factuur voor de jaarprologatie.
Hij verzoekt half januari om de polis om te zetten naar betaling per 6 maanden.
Het verzoek wordt niet verwerkt omdat de klant eerst de jaarpremie moet betalen en vervolgens kan het verzoek tot wijziging in behandeling worden genomen.

Ander voorbeeld:
Particulier ontvangt eind december prolongatie januari op basis van zijn All Risks dekking. Gezien de ouderdom van de auto wil hij die omzetten naar WA. Hij verzoekt dit op 31 dec.
Echter: Prolongatiefactuur All risks moet eerst voldaan worden en daarna kan de polis pas worden omgezet.

Intermediairs die nog andere klant-onvriendelijke zaken tegenkomen, gelieve dat
per email aan onze redactie te melden op het email adres : redactie@findinet.nl

 

GEEN REACTIES