Diefstalrisicomodel bevordert voertuigbeveiliging en verzekerbaarheid

Daling aantal auto-inbraken vlakt af
© Pixabay

Verzekeraars en de auto-industrie krijgen binnenkort betere handvatten voor de aanpak van voertuigcriminaliteit met een innovatief diefstalrisicomodel. Dit model is ontwikkeld door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) wordt branchebreed uitgerold door het Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (VbV). Dit diefstalrisicomodel, dat de totale schadelast door autodiefstal per merk, model en uitvoering in beeld brengt, betekent een nieuwe koers in zowel de verzekerings- als de autobeveiligingssector.

Het risicomodel is ontwikkeld in samenwerking met enkele en gebaseerd op het schadebedrag per voertuigmodel tot op uitvoeringsniveau. Het model is uniek omdat het de diefstalverwachting, de vervangingswaarde en ruim dertig voertuigkenmerken meeweegt waaronder bouwjaar, het aantal cilinders en het vermogen. Dit geavanceerde model combineert data uit verschillende bronnen, waaronder RDW en Autotelex, en biedt een nauwkeurig beeld van het risico op diefstal en het risicobedrag voor verschillende automodellen.

Het risicomodel hanteert bovendien een ‘nearest neighbour’-benadering, waarbij voertuigen zijn te vergelijken met vergelijkbare modellen om zodoende een gewogen gemiddelde risicoscore te berekenen. Deze methode zorgt voor transparantie in de risicoberekening, iets wat essentieel is voor zowel de auto-industrie als verzekeraars. Dit betekent dat een nieuw model, zoals een elektrische Hyundai of een Mini, wordt beoordeeld op basis van eigenschappen en diefstalgegevens van vergelijkbare modellen.

De belangrijkste innovatie is de integratie van het totale risicobedrag in de berekening. Dit wordt vastgesteld aan de hand van de formule ‘diefstalrisicopromilage’ x ‘vervangingswaarde’ / 1000. In dat promilage zijn alle bepalende gegevens gecombineerd, de aanschafwaarde, hoeveel er verkocht worden, de aantrekkelijkheid tweedehands, hoe gemakkelijk een model open gaat, hoe vaak het model wordt gestolen, enzovoort. Met de gecombineerde data en de formule wordt duidelijk dat goedkope auto’s een hogere schadelast kunnen veroorzaken dan duurdere modellen.

Deze nieuwe benadering heeft ook gevolgen voor de beveiligingseisen. Het keurmerk CCV Voertuigbeveiliging, beheerd door het CCV en uitgevoerd door certificatie-instelling Kiwa SCM, speelt hierin een belangrijke rol. Het keurmerk staat voor de kwaliteit van de autobeveiliging, zoals alarmsystemen of voertuigvolgsystemen en de deskundigheid van het personeel dat deze systemen inbouwt. Hierdoor ligt de kans op diefstal van een voertuig aanzienlijk lager. Het VbV en het CCV adviseren verzekeraars om het Keurmerk CCV Voertuigbeveiliging te eisen voor auto’s met een hoog risiobedrag in het nieuwe diefstalrisicomodel. Het VbV streeft ernaar dat dit een eis wordt voor elke auto met een hoog risicobedrag of een diefstalpercentage hoger dan 2 procent. Dit is een belangrijke verschuiving van de traditionele benadering, waarbij enkel voor duurdere auto’s extra beveiliging was vereist.

Gebruik van het diefstalrisicomodel biedt verzekeraars de mogelijkheid om in hun polisvoorwaarden rekening te houden met de hoogte van de schadelast van voertuigen. Dit leidt tot meer gepersonaliseerde en mogelijk kosteneffectievere verzekeringspakketten voor consumenten. Voor autofabrikanten betekent dit een prikkel om de beveiliging van hun voertuigen te verbeteren, vooral voor die modellen met een hoog diefstalrisico.

Het VbV, dat de belangen van schadeverzekeraars vertegenwoordigt, speelt een sleutelrol in het onder de aandacht brengen van dit model bij verzekeraars en het stimuleren van de acceptatie ervan. Het VbV doet dit onder andere door samen met een data-analist rapportages op te stellen en deze maandelijks te delen met verzekeraars en importeurs. Daarnaast zet VbV in op het vergroten van het bewustzijn bij consumenten via hun website zichtopvoertuigcriminaliteit.nl, waar alle diefstal- en terugvinddata van voertuigen te vinden zijn. Daarnaast kunnen autobezitters via de website autodiefstalcheck.nl ook controleren in welke risicoklasse hun auto valt.

Het nieuwe voertuigrisicomodel wijst mogelijk de richting naar autoverzekeringen die niet alleen worden gedicteerd door de waarde van het voertuig, maar ook door een gedetailleerde analyse van het diefstalrisico. Dit leidt ongetwijfeld tot een beter geïnformeerde en mogelijk meer kosteneffectieve benadering van zowel voertuigverzekeringen als de beveiliging van een voertuig. Door de grote hoeveelheden beschikbare data wordt gegevensgestuurde besluitvorming steeds meer de norm, wat ten goede komt aan zowel consumenten als de industrie.

Bron: Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

GEEN REACTIES