SCHADE

Berichten die betrekking hebben op het onderwerp SCHADEverzekeringen

Ook Stad Holland verlaagt premie zorgverzekering en eigen risico

Net als zusteronderneming DSW verlaagt de intermediaire zorgverzekeraar Stad Holland in 2018 de premie voor de basisverzekering. En ook Stad Holland verlaagt de premie...

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) lanceert samen met ASR, CZ, Eno, De Friesland, Menzis, ONVZ, VGZ, Zilveren Kruis, Zorg en Zekerheid een dialoogplatform : Zorgdialoog.nu Op Zorgdialioog.nu kunnen...

Tijdens de publiekscampagne rond Mobielschademelden.nl. kunnen automobilisten zich laten fotograferen in bijna-schadesituaties. Via social media wordt de meest ludieke foto gekozen. De eerste foto’s...

De Nederlandse zorgverzekeraars boekten in 2016 gezamenlijk een verlies van ongeveer €75 mln. De gezamenlijke premie kwam uit op €55 mrd. Dat valt op te...

Naar aanleiding van de tv-uitzending van Radar op maandagavond, stelt het Verbond van Verzekeraars dat de claimafhandeling voor AOV-verzekeringen, waar mogelijk is verbeterd. Aantal procedures In...

Vier op de vijf Nederlanders is voor een definitieve afschaffing van het eigen risico in de zorg. Ruim een kwart van hen wil terug...

Het Verbond pleit voor maatregelen ter voorkoming van branden die tegen geringe kosten toepasbaar zijn in alle veestallen. Volgens het Verbond kan het meeste...
Adfiz-voorzitter Wiertsema: Denk na over financiële vergoeding van nazorg

Hoe ga je als branchevereniging om met schaalvergroting onder je leden? Adfiz licht in het onlangs gepresenteerde meerjarenplan een tipje van de sluier op. Het...

Ik loop al weer heel wat jaren mee in de gelederen van de verzekeringsmarkt. Heel veel verzekeraars bestaan inmiddels niet meer of maken via overnames...

47% van de zzp-ers zijn niet in staat het wegvallen van zzp-inkomen via andere inkomsten op te vangen; 38% heeft een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dit blijkt...

Echt weten wat er in je klanten omgaat en verbinding maken. Een aantal Britse verzekeraars traint medewerkers op deze vaardigheden. Dat meldt de Britse krant...

Deze maand gaan vijftien verzekeraars de recent gepubliceerde ‘good practice’ risicobeheersing volmachten testen. Het is een verzoek van DNB. De toezichthouder wil daarmee bekijken in...
Verbond hamert op proportionaliteit bij herziening Solvency II

Het Verbond van Verzekeraars wil eenvoudiger rapportageverplichtingen voor verzekeraars met een laag risicoprofiel. Het huidige toezichtraamwerk Solvency II biedt die mogelijkheid niet en dat...

De kapitaalpositie van de Nederlandse zorgverzekeraars, uitgedrukt in de Solvency II-ratio, is in het eerste kwartaal verder gedaald naar slechts 145%. Dat blijkt uit statistieken...
NN belooft meer dividend; schade door corona geschat op 100 miljoen

De verzekeringstechnische gevolgen van de corona-uitbraak zijn bij het schadebedrijf van Nationale-Nederlanden tegengesteld: negatief bij inkomen, positief bij motor en brand. Dat blijkt uit de...

Werkgever die geen passende verzekering heeft afgesloten niet alleen aansprakelijk voor personen- en zaakschade, maar ook voor letselschade. Tegen het advies in van de...
Banken ongerust over benaderen klanten met aflossingsvrije hypotheek

De integratie-acties die Nationale-Nederlanden nam na de overname van Delta Lloyd, laten een voorzichtige routekaart zien voor het ‘lot’ van de schadetak van Vivat. Het...

Vier van de vijf zzp-ers hebben geen arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en TNO. Daarmee komt het onverzekerde deel zelfs hoger uit...

De storm van vorige week donderdag heeft ook binnen de grootzakelijke verzekeringsmarkt veel schade aangericht. Dat stelt de VNAB op basis van een eerste...

De wegwijzer 'Grip op uw letselschade' geeft belangrijke informatie voor het kiezen van een goede belangenbehartiger en geeft uitleg over de afhandeling van letselschadezaken....
Partners van Findinet: