VERZEKERINGEN

VERZEKERINGEN

Mij is nog niet helder of deze categorie toegepast wordt voor het tonen op de website. De sub-directories LEVEN en SCHADE nadrukkelijk wel.

Marsh rapporteert grootste stijging zakelijke verzekeringspremies sinds 2012

Zakelijke verzekeringspremies zijn wereldwijd het eerste kwartaal van 2019 met gemiddeld 3% gestegen. Dit is de grootste premiestijging sinds 2012. Het is het zesde...
Interpolis wil planten op het dak

Sedumplanten op het dak kunnen het aantal schademeldingen door extreme neerslag verminderen. Achmea-label Interpolis wil daarom nog dit jaar 70.000 vierkante meter platte daken...
Huurverklaring moet duurhuurder helpen bij hypotheekaanvraag

Het is een groeiend probleem: geen hypotheek kunnen krijgen omdat je inkomen te laag is, maar wel al jaren een huur betalen die fors...
Spaardeposito in buitenland: geen genade bij bijzondere omstandigheden

De toename van het aanbod aan deposito's van buitenlandse banken, die vaak een hoger rentepercentage bieden dan Nederlandse partijen, heeft een keerzijde. Van de...
Kifid: verzekeraar had vooraf moeten waarschuwen voor beperking dekking

Een schadeverzekeraar die de dekking van een verzekering wil begrenzen, moet consumenten daarover voldoende informeren. Bij de consument die schade veroorzaakte met een auto...
Hypotheekmarkt voor senioren groeit

Geldverstrekkers richten zich in toenemende mate op ouderen. Dat zij hun kansen ruiken, is begrijpelijk, gezien de vergrijzing van de bevolking en de ontwikkeling...
Steeds minder huiseigenaren hebben betalingsachterstand hypotheek

Het aantal huiseigenaren met een betalingsachterstand op de hypotheek daalt sneller dan voorheen, meldt het BKR in zijn halfjaarlijkse Hypotheekbarometer. Ten opzichte van een...
Studenten: hogere rente op studielening is in strijd met internationaal recht

Het wetsvoorstel van minister van Engelshoven (OCW) voor een hogere rente op studieleningen is in strijd met het internationaal onderwijsrecht. Dat melden het Interstedelijk...
Verzekerden moeten knokken om terugbetaling te hoge ORV-premie

Je zou denken dat na de Kifid-uitspraak van afgelopen zomer over te veel betaalde ORV-premies tussenpersonen aan de slag zijn gegaan met het informeren...
Verzekeraars treuzelen met innovatie

Verzekerden wereldwijd maken zich steeds meer zorgen over het feit dat hun verzekeringen niet langer volstaan om nieuwe risico’s af te dekken, zoals cyberdreigingen...
Hypotheekomzet daalt met bijna 10%. Ook aantal oversluiters neemt af

Consultancybureau IG&H ziet een sterke krimp in de hypotheekmarkt in de eerste drie maanden van 2019. De hypotheekomzet in het eerste kwartaal van 2019...
Gemiddelde schade cyberaanval stijgt in jaar tijd met 63%

Ruim tweederde van de Nederlandse bedrijven en overheidsinstellingen (68%) heeft de afgelopen 12 maanden te maken gehad met een cyberaanval. Een jaar geleden was...
Nettowinst 1e kwartaal ABN AMRO keldert met 20%

ABN AMRO rapporteert over het eerste kwartaal 2019 een nettowinst van €478 miljoen. Dit is 20% lager dan in dezelfde periode vorig jaar. De...

Zakelijke verzekeraars kiezen vanwege de hogere kans op extreme weersomstandigheden vaker voor een hoger eigen risico bij gebouwenverzekeringen. Dat geldt dan wel specifiek voor stormschade,...
Teleurstellend eerste kwartaal voor Allianz

Ondanks een omzetstijging van 20%, laten het operationeel resultaat en het nettoresultaat van Allianz Benelux een daling zien in het eerste kwartaal ten opzichte...

Ondanks een hoger premie-inkomen zag verzekeraar UVM, de risicodrager van volmachtorganisatie Unigarant, het technisch verzekeringsresultaat dalen. Dat blijkt uit het jaarverslag over 2018. Het bruto-premie...
Zzp’ers positief over vrijwillige aov-basisverzekering

Zo’n 88% van de zelfstandigen zonder personeel denkt positief over een vrijwillige basisvoorziening bij arbeidsongeschiktheid voor alle werkenden. Dit blijkt uit een achterbanraadpleging van...
Kifid pakt klachten woekerpolissen fasegewijs op

De VNAB, het platform voor de zakelijke verzekeringsmarkt, komt met een plan om de doorlooptijd van het property schadeproces te verkorten. Een aantal VNAB-leden (onder...
Consumenten 'vergeten' invloed van private lease op leencapaciteit

Consumenten zijn zich vaak niet bewust van de gevolgen van private lease op hun leencapaciteit bij een hypotheekaanvraag. Aanbieders van private lease zouden dit...
Voormalig ABN AMRO-bestuurder gaat Danske Bank leiden

De in opspraak geraakte Danske Bank krijgt een Nederlanders aan het roer: Chris Vogelzang. Vogelzang is een ervaren bestuurder, hij werkte onder andere jarenlang...
Partners van Findinet: