LEVEN

Berichten die betrekking hebben op de branche : LEVEN

Verzekeraars Nh1816 en De Goudse hebben onlangs een selectie groep samenwerkende kleinere, middelgrote en vaak lokale adviseurs uitgenodigd voor een aantal rondetafelbijeenkomsten om met...

Alpina is de eerste financiële dienstverlener die via Tolkcontact Telefonie van Berengroep bereikbaar is voor doven, slechthorenden en mensen met een spraakbeperking. De financiële...

Sinds de coronapandemie stijgen de looptijden en het verzekerde maandbedrag van Nederlanders met een arbeidsongeschiktheidsverzekering. De pandemie had echter geen effect op het aantal...
Dalende aandelenkoersen doen bedrijfsresultaat Achmea kelderen

Tegenvallende beleggingsopbrengsten laten het operationeel resultaat van Achmea over 2022 maar liefst 70% lager uitkomen dan het jaar ervoor: op € 174 miljoen. De onderliggende...
Keurige jaarcijfers voor ASR

Alle geopolitieke spanningen ten spijt, heeft ASR solide resultaten behaald in 2022. Het operationeel resultaat over 2022 lag met € 1.039 miljoen 3% hoger dan...
NN ziet bedrijfsresultaat kelderen, verhoogt wel dividend met 12%

Het bedrijfsresultaat Van NN Group daalde van € 2.036 miljoen over 2021 naar € 1.743 miljoen over 2022. De afname was grotendeels het gevolg...
Zwitserleven neemt pensioenportefeuille over van Onderlinge ’s-Gravenhage

Athoradochter Zwitserleven heeft met Onderlinge ’s-Gravenhage overeenstemming bereikt over de overname van haar 2e-pijler pensioenportefeuille. Het betreft circa 11.300 polissen en een belegd pensioenvermogen...
CBS: oversterfte ligt nog steeds hoog

In 2022 overleden er 170.000 mensen, dat zijn er 9,3 procent meer dan statistisch viel te verwachten. De oversterfte ligt weliswaar lager dan in...
Keurige jaarcijfers voor ASR

Het voornemen tot samenvoeging van Aegon Nederland met A.S.R. leverde de instemming op van 99,9% van de aandeelhouders van A.S.R. Dat bleek gisteren tijdens...
Overlijdensrisicoverzekeringen dalen snel in prijs, wel minder aanbod

Jaarlijks onderzoekt MoneyView de ontwikkelingen op de markt voor overlijdensrisicoverzekeringen. De resultaten worden gepubliceerd in het Special Item Overlijdensrisicoverzekeringen. De conclusie over 2022 is...
Prijzen voor TAF, Scildon, Nationale Nederlanden en ASR op Adfiz-bijeenkomst

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van brancheorganisatie Adfiz zijn de prijzen uitgereikt van het vernieuwde Adfiz-prestatieonderzoek. Voorzitter Roger van der Linden riep in zijn speech aanwezigen...
BNP Paribas Cardif versterkt partnerstrategie

BNP Paribas Cardif heeft Bas van Mierlo aangesteld als Manager Volmacht. Met deze benoeming wil het bedrijf de distributie via volmachtpartners structureren. Sinds 2020 distribueert...

Vervolg op onze publicatie van 25 januari 2019 : LINK="Gevecht om de centjes gaat jaren duren" n.a.v. : BBC/Findinet Cardiff City stelt Assurantiemakelaar Miller aansprakelijk voor...
Premievolume volmachtmarkt stijgt; COR is verslechterd door februaristormen

Het totale premievolume van de sectoren Schade en Inkomen in de volmachtmarkt stijgt naar verwachting met 3% tot 4,3 miljard euro in 2022. In...
Onderzoek NN: ziekteverzuim stijgt boven 5%, hogere instroom in WIA

Dit jaar stijgt het ziekteverzuim boven de 5%, is de verwachting. Ook de verzuimduur neemt toe. Opvallend is het verschil tussen de moeite die...
Lijfrente via verzekering pakt ineens gunstiger uit dan via bank

In een jaar tijd is het marktbeeld voor uitkerende lijfrentes volledig omgeslagen ten gunste van de verzekerde varianten, zo blijkt uit onderzoek door MoneyView....
SharePeople biedt inkomen bij arbeidsongeschiktheid tot AOW-leeftijd

Zzp’ers die geen verzekering voor arbeidsongeschiktheid willen afsluiten maar toch financiële zekerheid tot aan de AOW willen, kunnen voortaan terecht bij SharePeople. De deelnemers...
Allianz Benelux scoort goed, merkt wel economische uitdagingen

Ondanks een licht dalend premie-inkomen heeft Allianz Benelux goed gepresteerd over de eerste 3 kwartalen van 2022. Het operationeel resultaat toe van 172,7 miljoen...
Boekhoudkundige afboeking leidt tot miljardenverlies bij Aegon

Aegon Group boekt over het afgelopen kwartaal een nettoverlies van € 206 miljoen. Dit is vooral te wijten aan het afdekken van renterisico’s in...
Angelo Sacca treedt terug uit bestuur Athora Netherlands

Angelo Sacca vertrekt per 31 december als Chief Transformation Officer (CTO) en lid van de Raad van Bestuur van Athora Netherlands. Sacca gaat voor...
Partners van Findinet: