LEVEN

Berichten die betrekking hebben op de branche : LEVEN

AFM legt Aegon Levensverzekering boete op van half miljoen euro

AEGON Levensverzekering N.V. heeft een boete van een half miljoen euro gekregen van de AFM. De boete is opgelegd omdat Aegon bij de ontwikkeling...
Negatieve rente voor zakelijke spaarder bij Triodos Bank

Werkgevers die nu binnen een verzekerde premieregeling voor hun werknemers pensioen opbouwen, zullen daar mogelijk mee gaan stoppen als het nieuwe pensioenakkoord wordt uitgevoerd. Dat...

Uitvaartverzekeraar Lifetri heeft afgelopen boekjaar een verlies geleden van bijna 34 mln euro. Dit komt vooral omdat de verzekeraar extra voorzieningen moest treffen vanwege...
Verzekeringsbranche laat gemengd resultaat zien over 2019

De verzekeringssector liet in 2019 een gemengde ontwikkeling zien met op onderdelen toe- en afnames van omzet en resultaat. Beide staan onder druk, onder...
Kifid: Wanneer beleggingsverzekering zijn waarde verliest, moet tussenpersoon ingrijpen

Wanneer de premie voor overlijdensrisicodekking van een universal life beleggingsverzekering gelijk wordt aan de inlegpremie, ligt het op de weg van de tussenpersoon om...
NN belooft meer dividend; schade door corona geschat op 100 miljoen

Duurzame waardecreatie voor alle stakeholders. Dat was het thema van de jaarlijkse beleggersdag van NN-Group, die vanochtend virtueel gehouden werd. Het verzekeringsbedrijf toonde zich...
Uitvaartverzekeraars sluiten zich aan bij ‘schoneleibeleid’

Limburg is de provincie waar verhoudingsgewijs het vaakst voor een crematie wordt gekozen, blijkt uit onderzoek van uitvaartverzekeraar Monuta. Maar liefst 88% van de overledenen...

Het heeft een tijdje geduurd, maar voor Aegon is in Nederland het individueel levenbedrijf nu ook officieel een aflopende zaak: het wordt closed book...
AFM legt Aegon Levensverzekering boete op van half miljoen euro

IBM Services neemt het beheer over van 800.000 levensverzekeringspolissen van Aegon. De overeenkomst moet bijdragen aan verdere digitalisering van het beheer en waarborging van...
Coronacrisis kan leiden tot nieuwe eurocrisis

Hoewel zeker Nederlandse banken weerbaarder zijn dan in 2008, brengt de coronacrisis bestaande kwetsbaarheden in het financieel systeem opnieuw aan het licht – waaronder...
'Plannen verplichte zelfstandigen-AOV stranden op Europees recht'

Een aparte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen is strijdig met Europees recht. Dat zegt de Werkvereniging, belangenorganisatie van zelfstandigen en andere ‘modern werkenden’, die een juridische...
Wie durft er nog een ORV te verkopen?

De Commissie van Beroep van het Kifid heeft met een recente uitspraak een eerder oordeel van de Geschillencommissie over ORV-nazorg terzijde geschoven. Dat maakte het...
DELA past winstuitkering aan

Uitvaartverzekeraar DELA realiseerde vorig jaar een verdere groei van de premieomzet en van het aantal verzekerden. De operationele winst liet daarentegen een daling zien. Dat...
Consumentenorganisaties starten petitie voor transparante kosten kapitaalverzekeringen

Consumentenorganisaties zijn een burgerinitiatief gestart om kapitaalverzekeringen transparanter te maken. Het doel is een wetswijziging zodat consumenten voortaan volledig worden geïnformeerd over alle kosten...
Peptalk van Achmea: 'Wij komen crisis goed door'

De Covid-19-pandemie heeft vooralsnog een relatief gering effect op de beleggingsportefeuille en het verzekeringsresultaat van Achmea. Bij de aankondiging van de uitgifte van een...
Afwaardering beleggingsportefeuille doet resultaat Allianz kelderen

Het operationeel resultaat van Alianz Benelux is in het eerste kwartaal met maar liefst 73% gestegen. Helaas gooit een afwaardering van de beleggingsportefeuille roet...

Nog niet zo lang geleden gold de Nederlandse tak van Aegon als zorgenkindje op het vlak van solvabiliteit. Dat is nu helemaal verdwenen. De solvabiliteit...
Volmachtmarkt zit in de lift

Gevolmachtigde agenten hebben in 2019 voor schade- en inkomensverzekeringen voor 3,9 miljard euro aan premie gerealiseerd. De groei van zowel schade als inkomen in...
‘Het heeft op onze website gestaan’ voldoet niet aan informatieplicht

Klachteninstituut Kifid heeft in 2019 een flinke inhaalslag gemaakt in de behandeling van het aantal klachten: er zijn bijna 500 klachten meer inhoudelijk behandeld...
Monuta houdt solvabiliteit op peil

Ondanks de gedaalde rentestanden heeft uitvaartverzekeraar en -verzorger Monuta de solvabiliteit op peil weten te houden. Deze steeg met 6 punten tot 168%. Daarnaast...
Partners van Findinet: