VERZEKERINGEN

VERZEKERINGEN

Mij is nog niet helder of deze categorie toegepast wordt voor het tonen op de website. De sub-directories LEVEN en SCHADE nadrukkelijk wel.

Sinds 1 maart 2017 gelden in Nederland nieuwe Algemene Bankvoorwaarden (ABV). Deze Algemene Bankvoorwaarden zijn in overleg tussen de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en...
Studenten: hogere rente op studielening is in strijd met internationaal recht

Het wetsvoorstel van minister van Engelshoven (OCW) voor een hogere rente op studieleningen is in strijd met het internationaal onderwijsrecht. Dat melden het Interstedelijk...
Getroffen kippenboeren zoeken uitweg om schade te claimen

Pluimveehouders die hun stallen lieten schoonspuiten met de verboden insecticide fipronil, zoeken naarstig een manier om hun schade te claimen. Vooralsnog moeten zij die...

Minister Edith Schippers (VWS) heeft met zorgverzekeraars afspraken gemaakt over het inzichtelijk maken hoe de zorgpremie is opgebouwd. Met ingang van ‘premiejaar’ 2015 krijgen...
‘Letselschadeslachtoffers zijn dupe van prijsafspraken verzekeraars met rechtshulpverleners’

Verzekeraars maken verboden prijsafspraken met juridische adviesbureaus over de buitengerechtelijke kosten in letselschadezaken. Deze prijsafspraken, vermeld in de zogeheten PIV-regeling, schaden de belangen van...

Bij de verzekering van hijskranen moet extra aandacht gegeven worden aan de uitvoering van de periodieke keuringen. Verzekeraars die (bijvoorbeeld via een werkmaterieelverzekering) schade...

De PKVW-werkgroep Kwaliteit heeft besluiten genomen over beloopbare ruimte, brievenbusafscherming en verlichting in vandalismebestendige constructies. De besluiten zijn inmiddels inwerking getreden. Besluit Beloopbare ruimte Bij...
Verbond onderschrijft 'fintech' aanbevelingen voor kabinet

Economie 4.0 verandert het spel, nu de regels nog. Zo vat het Verbond van Verzekeraars de aanbevelingen samen die fintech-ambassadeur Willem Vermeend naar minister...

Het CVV heeft de aanpassingen in de VRKI gepubliceerd. Dit document kan worden toegepast door alle beveiligingsbedrijven en niet meer alleen Borg beveiligingsbedrijven. Dit...
Triodos bank wil af van term duurzaam

Triodos bank wil het woord duurzaam niet meer gebruiken in haar communicatie-uitingen. De reden: de aanbeveling 'duurzaam' heeft steeds minder betekenis en motiveert niet...

Minister schaft bedrijfsvoeringsmodel af. Of toch niet? Of alleen een beetje dan? Het bedrijfsvoeringsmodel is niet goed te toetsen, zo heeft de minister van...
Nibud: Duik wat dieper in de BKR-registratie

Geef niet het Bureau Krediet Registratie de schuld als huishoudens door een kleine betalingsachterstand uit het verleden geen hypotheek kunnen krijgen. Dit stelt Marcel...

DNB heeft in maart een uitvraag gedaan bij banken, verzekeraars en pensioenfondsen naar hun stand van zaken van de implementatie van de richtlijn European...
Geef consument informatie over looptijdrente hypotheek

Steeds meer huishoudens lossen hun hypotheek gedurende de looptijd af. Dit vraagt om een nieuwe rekenmethode voor de hypotheekrente. Op dit moment publiceren geldverstrekkers...
Aandeel starters woningmarkt daalt tot 23%

Het aandeel starters op de woningmarkt op basis van volume daalde in het vierde kwartaal van 2017 naar 23 procent, het laagste aandeel ooit....

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en Hypotheken Data Netwerk (HDN) gaan samen onderzoeken hoe de vastgoedketen verder kan worden geïntegreerd. Hiervoor is een intentieverklaring gesloten....

Het is onvermijdelijk dat de premies in de zakelijke verzekeringsmarkt het komende jaar verder gaan stijgen. Dat valt op te maken uit een interview dat...

Succesvolle beleggingen van de levenactiviteiten van NN in Nederland hebben de grootste bijdrage geleverd aan de stijging van de operationele winst uit voortgezette activiteiten. Netto...

De contante waarde van de toekomstige alimentatieverplichting aan kinderen is aftrekbaar in box 3. Dat geldt voor een voormalige echtgenote tot eind 2009 en...

Door de verhoging eigen risico en de toegenomen naamsbekendheid van SKGZ nam het aantal klachten toe met 19% Het aantal klachten over de zorgverzekering...
Partners van Findinet: