RSS-Feed

RSS-Feed

Dit bericht via de RSS feed aanbieden.

VEH en Consumentenbond naar rechter om boeterente van Delta Lloyd

Vereniging Eigen Huis en de Consumentenbond starten een proces tegen geldverstrekker Delta Lloyd. Inzet is de te hoge boeterente die klanten vóór 14 juli...
zorgpremie 47% gestegen sinds 2006

Sinds de invoering van het huidige zorgstelsel in 2006 is de gemiddelde nominale zorgpremie met 47% gestegen. Voor 2022 is de gemiddelde premie 40...
Achmea wil teksten aanpassen aan niveau laaggeletterden

Achmea wil haar taalgebruik voor klanten nog makkelijker maken. De afgelopen tien jaar vereenvoudigde de verzekeraar al haar voorwaarden, brieven aan klanten en websiteteksten...
ZZP'ers en aansprakelijkheid: bouwvakkers zijn het best verzekerd

ZZP’ers in de bouw, zelfstandige specialisten bedrijfsbeheer en zelfstandige sociaal werkers verzekeren zich verhoudingsgewijs het vaakst tegen zakelijke aansprakelijkheidsrisico’s. Ruim eenderde van de aanvragen...
Aantal woninginbraken daalt voor vijfde jaar op rij

Het aantal woninginbraken blijft ook in 2018 dalen, blijkt uit onderzoek van het Inboedelverzekering Informatie Centrum (IIC). Voor het vijfde achtereenvolgende jaar hebben er...
Zelfstandigen Bouw doet ‘wat verzekeraars niet willen of niet kunnen’

Zelfstandigen Bouw start een eigen arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor zzp’ers: de AOV Bouw. De voorziening doet denken aan de principes van een broodfonds. De beroepsorganisatie zegt...
Nederlanders zijn loyaal aan autoverzekering

Een derde van de Nederlanders is nog nooit overgestapt naar een andere autoverzekering. Ook zit bijna een derde van de Nederlanders al meer dan...
Consumentenbond ziet af van juridische stappen tegen Yarden

Uitvaartverzekeraar Yarden heeft een goed jaar achter de rug. Het netto resultaat bedraagt € 15 miljoen, na uitkering van het (leden)voordeel van € 8...
CPB: Collectief pensioencontract biedt meer welvaart

Pensioencontracten met een collectief vermogen genereren meer welvaart dan contracten met een individueel vermogen, doordat ze resulteren in een hoger of stabieler pensioen. Pensioencontracten...

Het charmeoffensief van autobelangenclub RAI om de maximumsnelheid in de bebouwde kom overal op 30 km te zetten, heeft ook duidelijk een verzekeringsdimensie. Het klonk...

Nederlandse banken zijn nog goed gekapitaliseerd om mogelijke verliezen bij een stijging van het aantal faillissementen door COVID-19 op te vangen. Mogelijke risico’s spelen...

De uitvaartverzekeringsportefeuille van PC Uitvaart is overgenomen door ASR en wordt ondergebracht bij ASR-dochter Ardanta. Dat maakten beide partijen dinsdagavond bekend. Het gaat om een...

COVID-19 heeft de risico’s op terrorisme en politiek geweld zowel onderdrukt als verergerd, meldt verzekeringsmakelaar en consultancy-organisatie Aon in de Risk Maps 2021. De...
Genomineerden Adfiz Prestatie Onderzoek zijn bekend

In navolging van de NVGA signaleert ook branchevereniging Adfiz het probleem van risico’s die niet door Nederlandse verzekeraars willen worden gedekt. Dat meldt Adfiz in...

Paul Nouwen : imponerende verzekeraar Van 1959 - 1987 directeur van verzekeraar Nationale Nederlanden. Deze eminence grise is in 2009 op 74-jarige leeftijd overleden. Als ik...

Drones zullen op termijn in de bouwsector een belangrijke rol gaan spelen. Welke risico’s zijn er en wat betekent dat voor verzekeraars? Op dit moment...
Oproep Adfiz aan adviseurs voor snellere offertes WGA-ERD

In zijn laatste maandcolumn vroeg Adfiz-directeur Enno Wiertsema aandacht voor de traagheid waarmee aanbieders offertes afleveren voor de WGA-eigenrisicoverzekering. Deze oproep heeft behoorlijk wat...
Rabobank belooft beterschap na uitzending Radar over boeterente

Werknemers in de financiële sector (banken, verzekeraars, etc) kregen er in het derde kwartaal ‘slechts’ 1,7% bij qua loonsverhoging. Dat is fors lager dan...
VIVAT gaat zich richten op pensioenen en fors inkrimpen

Update 14.30 met reactie van Athora. Verzekeraar Vivat heeft in het eerste halfjaar de solvabiliteit flink zien dalen van 192% naar 151%. Dit kan mogelijk...
Verzekeringsadviseur mag BSN gewoon gebruiken als het nodig is

Het verwerken van het Burgerservicenummer (BSN) mag alleen voor doeleinden die per wet bepaald zijn. In sommige situaties moet je als financieel adviseur het...