Rekencentrum & Software van RealXS

Iedereen kent het Rekencentrum van ADP : de grootste salarisverwerker van Europa.
Ultieme centralisatie van alle kennis en slagvaardigheid!
Wat een goed idee!

CENTRALE VERWERKING IS DUS DE SLEUTEL VAN SUCCES?
Team RealXS : Wat ADP kan, moeten wij toch ook kunnen realiseren?

Derhalve heeft Team realXS het initiatief genomen om optioneel haar software te laten beheren door een Rekencentrum dat in staat is om u met raad en daad bij te staan tijdens het registreren, distribueren, produceren en administreren van verzekeringsproducten. De toepassing van een Rekencentrum biedt alle betrokkenen namelijk de mogelijkheid wel of niet samen te werken. Klik voor presentatie.pdf
A) Verzekeraars moeten specifieke adviseurs kunnen uitnodigen om specifieke verzekeringsproducten aan te bieden bij hun klanten.
B) Adviseurs moeten daar verzekeraars kunnen benaderen om specifieke producten bij hun klanten aan te bieden.
Een Rekencentrum heeft geen bemiddelende rol en adviseert de klanten niet!

Last onder dwangsom voor BinckBankGroot voordeel voor de verzekeraars is, dat realXS de data regelmatig digitaal afstemt met het register van de AFM, waar het gaat om de voor de adviseurs relevante vergunningen. Deze informatie komt dus automatisch beschikbaar aan de verzekeraars. Verliest een adviseur zijn vergunning, dan heeft dat overeenkomstige gevolgen voor zijn registratie bij het Rekencentrum: de verzekeraars worden geïnformeerd.

Voor de adviseurs is het grote voordeel, dat zij via het Rekencentrum op eenduidige wijze alle denkbare / beschikbare verzekeringsproducten van verzekeraars kunnen aanbieden/afsluiten en onderhouden.
Alle aangesloten partijen kunnen de status van hun eigen rekening-courant inzien.
Vragen als :
Adviseur: “Wat is de status van mijn rekening courant bij een specifieke verzekeraar (crediteur)?”
of
Verzekeraar: “Wat is de status van onze vorderingen op een adviseur (debiteur)?
of
Verzekeraar en adviseur: “Hoe staat het met de rekening courant van een polishouder (debiteur)?
of
Verzekeraar en adviseur: “Hoe staat het met de afrekening van die schade  (crediteur)?
zijn allemaal zaken die op collectieve basis efficiënter kunnen worden geregeld als
men samenwerkt via een Rekencentrum.

Iedereen zijn eigen computersysteem is duur
Tot nu toe beschikken de meeste verzekeraars, adviseurs, assurantiemakelaars en gevolmachtigde agenten over een eigen website en een eigen systemen, waarin zij informatie verstrekken over hun onderneming en over de producten die zij voeren.

Inefficiënt, kostbaar en niet duurzaam
Het onderhoud van deze systemen en websites kan efficiënter als er sprake is van een gestandaardiseerde aanpak en verwerking via een Rekencentrum waarvan allen gebruik kunnen maken. Een onafhankelijk Rekencentrum!

Terug naar HOME page.

GEEN REACTIES