Polisopmaak & Software van RealXS

Standaardwerk of maatwerk?
Het samenstellen en opmaken van polis documenten is nog altijd een arbeidsintensieve zaak als er variabele teksten, facultatieve clausules en omschrijvingen in verwerkt moeten worden.
Polisopmakers
Polisopmakers maken deel uit van het team dat een product registreert : zij kunnen zelf al het noodzakelijke inrichten om een geautomatiseerde opmaakt mogelijk te maken. En als daarin verbeteringen mogelijk zijn of aanpassingen noodzakelijk zijn, doen zij dat ook zelf!

Het opmaken van polis documenten kan een eenvoudige taak lijken, tenzij er sprake is van speciale afspraken die vastgelegd moeten worden zoals:

  • Algemene bepalingen die verwijzen naar de relevante voorwaarden;
  • Speciale eigen risico-bepalingen;
  • verplichte clausules;
  • variabele clausules;
  • facultatieve clausules;
  • omschrijvingen die relateren tot het verzekerde belang;

Met als resultaat dat het beheren van honderdduizenden polissen een omvangrijke taak is die nauwelijks op geautomatiseerde wijze kan worden beheerd.
Team RealXS heeft daarvoor een zeer bruikbare oplossing gevonden.
Invoeren van een nieuwe bepaling
Daardoor is het mogelijk om b.v. een millenniumclausule eenmalig in te voeren, zodat alle relevante polissen daarvan automatisch worden voorzien. Dat kan dus nu in tien minuten knippen en plakken zijn geregeld!

Vervangend Polisdocument
Bij gewijzigde continuatie wordt automatisch een vervangend Polisdocument toegezonden, omdat deze dan weer kan worden voorzien van digitale ondertekening door verzekeraars.

Terug naar HOME page

GEEN REACTIES