Minder woningen verkocht, meer hypotheken voor niet-kopers

minder woningen verkocht meer hypotheken voor niet-kopers

Uit de nieuwste kwartaalcijfers van de NVM blijkt dat de woningmarkt nog steeds vastzit. Er zijn in het derde kwartaal 29% minder woningen verkocht dan een jaar eerder, er staan 44% minder woningen te koop dan een jaar geleden en de gemiddelde verkoopprijs van bestaande woningen is ruim 19% gestegen ten opzichte van het derde kwartaal van vorig jaar. Nieuwbouwwoningen stegen met 14% in prijs. HDN (Hypotheken Data Netwerk) komt met vergelijkbare cijfers: hoewel het aantal hypotheekaanvragen ongeveer gelijk bleef, is het aantal aanvragen bedoeld voor de aanschaf van een woning gedaald met bijna 20%.

Veel verkopen boven de vraagprijs

De stijging van de verkoopprijzen was ook dit kwartaal weer groot. Bestaande woningen werden ruim 19% duurder en gingen voor gemiddeld 419.000 euro van de hand. Nieuwbouwwoningen kostten gemiddeld 455.000 euro, 14% meer dan een jaar eerder.

Het aantal woningen dat boven de vraagprijs wordt verkocht, is aanhoudend hoog: bij maar liefst 80% van de verkopen werd overboden. Het aantal woningen waaruit een koper kan kiezen, is dan ook klein. Er staan 16.500 woningen te koop, wat 44% minder is dan een jaar geleden. In het derde kwartaal van 2021 werden ruim 32.000 woningen verkocht. Dat is 29% minder dan een jaar eerder.

NVM-voorzitter Onno Hoes: “De cijfers die we vandaag presenteren geven wederom geen fleurig beeld. Het is weliswaar fijn voor een verkoper die zijn overwaarde te gelde kan maken maar de verwachting dat geen nieuwe geschikte woning kan worden bemachtigd, weerhoudt veel mensen ervan hun huidige woning te koop te zetten.”

Meer hypotheken voor niet-kopers

Ondanks het dalende aantal woningverkopen blijft het aantal hypotheekaanvragen ongeveer gelijk, zo blijkt uit cijfers van HDN. Wel neemt het aantal aanvragen voor de financiering van de aankoop van een woning af. In het derde kwartaal nam dit aantal af met bijna 20%. Deze daling wordt elk kwartaal groter: in het tweede kwartaal nam het aantal hypotheekaanvragen voor de aanschaf van een woning af met 12,5% en in het eerste kwartaal met bijna 7%.

Net als de gemiddelde verkoopprijs van woningen nam ook het gemiddelde hypotheekbedrag voor de aanschaf van een woning toe. Was dit in het derde kwartaal van 2020 nog 312.500 euro, nu is dat al 348.000 euro (11,4% meer).

HDN ziet bij slechts één groep kopers een stijging van het aantal hypotheekaanvragen: de starter in het hogere segment deed ruim 14% meer aanvragen. Deze groep kocht woningen met een gemiddelde prijs van 459.500 euro.

Het aantal hypotheekaanvragen door oversluiters en verbouwers steeg in het derde kwartaal met 33% ten opzichte van een jaar eerder. Hier nam dit kwartaal voor het eerst ook het gemiddelde hypotheekbedrag toe. Het steeg met 11% naar gemiddeld 188.000 euro. HDN noemt als mogelijke oorzaak de gestegen kosten van verbouwingen.

Woningmarkt van het slot halen

De NVM vindt het positief dat de woningnood op Prinsjesdag in de Miljoenennota werd erkend. Onno Hoes wijst er echter wel op dat er na de woorden ook daden nodig zijn. Lana Gerssen, NVM-voorzitter van de vakgroep Wonen en praktiserend makelaar: “Als makelaars moeten we steeds meer mensen teleurstellen dan we blij kunnen maken. Elk kwartaal vragen we aandacht voor de woningnood en dringen we aan op snel, slim en op maat van de marktvraag bouwen. Ook nu hamer ik hier weer op: balans in aanbod en vraag haalt de markt van het slot, brengt beweging en nieuw evenwicht. Dat betekent meer grondgebonden woningen dan appartementen bouwen. En het betekent ook kleinere kernen de kans geven een passend woonaanbod te creëren.”

Bron: NVM, HDN

GEEN REACTIES