‘Hypotheekrente met lange looptijd gaat licht stijgen’

'Hypotheekrente met lange looptijd gaat licht stijgen'
© Pixabay

Economen van de ABN AMRO verwachten dat de rente op hypotheken met een lange looptijd licht zal stijgen, wanneer de economie zich weer herstelt. Maar een hoge inflatie zal er volgens hen niet komen.

Wanneer steeds meer mensen gevaccineerd zijn, kan de economie geleidelijk weer geopend worden. En zodra consumenten weer geld kunnen uitgeven, zal de activiteit aantrekken. Beleggers verwachten dat consumenten die tijdens de lockdown weinig konden besteden en noodgedwongen spaarden, hun opgepotte geld alsnog gaan uitgeven. Dit leidt mogelijk tot een te sterke vraagstijging; dusdanig sterk dat de inflatie oploopt. Vervelend nieuws, want een hogere inflatie gaat doorgaans gepaard met een hogere rente.

De tekenen van een rentestijging dienden zich al aan. De afgelopen maand is de rente op Nederlandse staatsleningen met een looptijd van 10 jaar, een belangrijke graadmeter voor de hypotheekrente, opgelopen van -0,5% naar -0,2%. Daarmee volgt Nederland het voorbeeld van de Verenigde Staten, waar de overheidsrente nog harder steeg als gevolg van de toegenomen inflatievrees.

Ook is na een lange periode van dalingen de inflatie in de eurozone omhoog geschoten van 0,2% jaar-op-jaar in december naar 1,4% jaar-op-jaar in januari. Dat is nog ruim onder het 2%-streefniveau van de Europese Centrale Bank (ECB). Maar als de inflatiestijging in dit tempo doorzet, komt de 2% snel in het zicht. In dat geval moet de ECB ingrijpen en de rente verhogen.

Van tijdelijke aard
De economen van de ABN AMRO denken echter niet dat het zo ver zal komen. Volgens hen is de inflatiestijging slechts van tijdelijke aard. Deze vloeit namelijk voort uit hogere energieprijzen, de door tekorten aan zeecontainers gestegen transportkosten, het gebrek aan capaciteit bij de productie van computerchips en de beslissing van Duitsland om de eerdere btw-verlaging terug te draaien. Zodra het effect van deze tijdelijke prijsopdrijvende factoren wegebt, zal de inflatie weer afzwakken.

Structurele factoren zoals de ruime arbeidsmarkt, die een rem zet op de loonstijging, en de overtollige productiecapaciteit bij bedrijven, die de verleiding van prijsverhogingen indamt, zullen na verloop van tijd weer de overhand krijgen. Aangezien de economie ver onder potentieel draait, houden de economen er rekening mee dat de inflatie na een stijging dit jaar in 2022 weer terugvalt.

De ECB ziet volgens hen evenmin de noodzaak van de inflatie te beteugelen en de rente te verhogen. “Integendeel, zij probeert juist de rentestijging in te tomen door beleggers gerust te stellen. Als woorden geen effect sorteren, kan de ECB zwaardere middelen inzetten om de rente laag te houden, bijvoorbeeld door maandelijks nog meer schuldtitels op te kopen of door hier langer mee door te gaan dan zij eerder suggereerde. Aangezien de ECB haar officiële rentetarieven voorlopig ongewijzigd laat, blijft de rente op hypotheekleningen met een korte rentevast-looptijd tot twee jaar laag. De rente op hypotheekleningen met een lange looptijd zal daarentegen stijgen in navolging van de rente op 10-jaars-overheidsleningen. De stijging blijft echter bescheiden vanwege de lage inflatie op langere termijn, het opkoopprogramma van de ECB en de felle concurrentie op de hypotheekmarkt.”

GEEN REACTIES