Continueren & Software van RealXS

dProlongeren, Aanpassen, Wijzigen, Opzeggen, Oversluiten zijn allemaal tijdrovende dactiviteiten waarop vele partijen invloed hebben. Bij Centrale verwerking van de input dkunnen partijen elkaar versterken. 
Met het verwerken van opzeggingen of aanpassingen gaat doorlopend iets mis.
Opzeggen / Aanzeggen

Met Software van RealXS kunt u gedurende het verzekeringsjaar op polisniveau beginnen met het tijdig registreren van een voorgenomen wijziging of opzegging.
De Adviseur of de Assurantiemakelaar is dan in de gelegenheid actie te ondernemen als dat noodzakelijk of gewenst is.
De verzekeringsnemer wordt natuurlijk tijdig op de hoogte gesteld van deze informatie.

verzekeringssoftware

En daarvoor heeft Team RealXS een oplossing gevonden.
Ook dit proces kan geheel geautomatiseerd worden uitgevoerd met realXS software.
D
D
D
D
Continuatievoorstel

Jaarlijks ontvangt de klant en diens adviseur tijdig een zgn. “Continuatievoorstel”.
Daarin wordt gemeld op welke wijze de aanbieder voorstelt om de overeenkomst te verlengen per de jaarlijkse prolongatiedatum.
De klant krijgt zo de gelegenheid om jaarlijks te controleren of de overeenkomst nog aansluit bij de feitelijke stand van zaken.

Oversluitingen
Ook als er sprake is van verzekeraars die hun aandeel in co-assurantie hebben opgezegd, kan het continuatievoorstel duidelijk maken welke verzekeraars bereid zijn de risicodekking voort te zetten.
Zo kan ook nooit discussie ontstaan of, hoe en per wanneer een verzekeringsovereenkomst is aangepast.

Terug naar HOME page

GEEN REACTIES