Burgerinitiatief Ons Geld goed op stoom voor Tweede Kamer

© Stichting Burgerinitiatief Ons Geld

In vervolg op de hoorzitting heeft de Kamercommissie Financiën burgerinitiatief Ons Geld nu aan de Tweede Kamer in behandeling gegeven. Daar zal het op de agenda worden gezet. We houden er rekening mee dat de behandeling pas in 2016 zal plaatsvinden. Tijdens deze behandeling krijgt Ons Geld 5 minuten spreektijd om het burgerinitiatief toe te lichten.

Daarna begint het plenaire Kamerdebat. Kamerleden kunnen in dit debat vragen stellen en moties indienen. Het is onze verwachting dat dit ook zal gebeuren. De minister van Financiën zal aanwezig zijn en de aan hem gestelde vragen beantwoorden. De behandeling van het burgerinitiatief zal worden afgesloten met een stemming over de ingediende moties.

Enkele voorstellen van Ons Geld zijn al door de Kamercommissie ingewilligd. Zo heeft zij minister Dijsselbloem verzocht om een kabinetsreactie op burgerinitiatief Ons Geld. Hier zien wij met grote belangstelling naar vooruit. Ook heeft de Kamercommissie ons uitgenodigd om onze standpunten schriftelijk nader te verklaren en aan te geven welk concreet besluit wij de Kamer verzoeken te nemen. De voorbereiding hiervan zijn wij al gestart. Eén van de voorstellen heeft betrekking op spaar- en betaalmogelijkheden.

Veilig sparen en bankieren
Wie nu geld wil sparen bij een bank, is gedwongen zijn geld uit te lenen. Het geld staat daarmee bloot aan de risico’s die de bank neemt. Dit is een deel van het financiële systeemprobleem. Dit onderwerp is door meerdere Kamerleden opgepikt. Tijdens de hoorzitting vroegen zij zich hardop af waarom we ons geld niet geheel veilig op een rekening kunnen zetten, zonder dat de bank er iets mee doet. Waarom kunnen we niet 100% veilig sparen en bankieren, dus zonder ons geld uit te hoeven lenen? Waarom zijn er alleen maar risicovolle banken die risicovolle dingen doen met ons geld? Misschien wel omdat nog niemand geloofde dat er voldoende mensen zijn die lange termijnveiligheid verkiezen boven korte termijnrendement.

Stichting Full Reserve gelooft hier wél in en heeft het draaiboek klaarliggen voor de oprichting van een bank die niet kan omvallen en die niets doet met het geld dat bij haar op rekening staat; een soort digitale kluis. Een bank die doet wat je van een bank verwacht; veiligheid bieden, en juist geen risico’s.

Met hulp van Stichting Ons Geld heeft dit initiatief voor een veilige bank inmiddels meer dan 1.000 ‘oprichters’ gevonden. Wanneer ze de benodigde 16.000 Oprichters heeft zal deze bank worden opgericht. Meer informatie hierover vindt u opwww.depositobank.nl.

Financiële ongeletterdheid
Het initiatief van Stichting Full Reserve is concreet en aansprekend. Het helpt beleidsmakers en beslissers beter te begrijpen hoe het geldstelsel nu in elkaar zit, en hoe het beter kan. Financiële ongeletterdheid, ook bij onze wetgever, is één van de redenen waarom ons geldstelsel zo gebrekkig is. En diezelfde onkunde en onbewustheid beogen wij met ons burgerinitiatief te doorbreken.

Vervolg
Voor de korte termijn staat nu vooral onze nadere rapportage aan de Kamerleden op de agenda. Wij zullen deze binnen kort ook met u delen. Na de Kamerbehandeling moet dit burgerinitiatief echter niet verstommen.

Wij zijn dan ook bezig om Stichting Ons Geld een bestendige basis te geven, zodat het maatschappelijk debat over het geldstelsel door blijft gaan. Mede dankzij donaties hebben wij alle vertrouwen dat dit gaat lukken, en dat Ons Geld een blijvend thema gaat zijn.

Met vriendelijk optimisme,

Luuk de Waal Malefijt
oprichter Stichting Ons Geld
namens de initiatiefnemers van het Burgerinitiatief Ons Gel

GEEN REACTIES