40 procent van financieel dienstverleners heeft diploma’s niet op orde

40 procent van financieel dienstverleners heeft diploma’s niet op orde
© Mohamed Hassan, Pixabay

Uit onderzoek van de AFM blijkt dat bij ruim 40 procent van de 75 onderzochte financieel dienstverleners de diploma’s niet, of niet allemaal aanwezig zijn. Deze 31 vergunninghouders hebben in totaal 46 adviesvergunningen moeten inleveren. Ander manco is de verplichte publicatie van het beloningsbeleid: 60 procent voldoet hier niet aan.

Dat meldt de Autoriteit Financiële Markten in de Marktindrukken 2022. Dit onderzoek geeft een beeld van de markt van financieel dienstverleners, bemiddelaars en gevolmachtigd agenten. Het is gebaseerd op de jaarlijkse Marktmonitor, diverse toezichtonderzoeken, en de continue dialoog met de sector, zoals de jaarlijkse kantoorbezoeken.

Zorgwekkend

Het bijhouden van alle wet- en regelgeving om tot een beheerste bedrijfsvoering te komen, blijft een uitdaging voor financieel dienstverleners, formuleert de AFM eufemistisch. Een beheerste bedrijfsvoering betekent dat financieel dienstverleners blijvend moeten voldoen aan de eisen die de Wet op het financieel toezicht (Wft) aan hen stelt.

Het ontbreken van de vereiste papieren voor advisering in inkomensverzekeringen was het meest voorkomende gebrek. De AFM vindt dit zorgwekkend en roept financieel dienstverleners op om hun vergunningenregister te actualiseren. De toezichthouder gaat hier ook in 2023 controles op uitoefenen.

Beloningsbeleid

Een vergelijkbaar beeld is te zien bij de verplichte publicatie van het beloningsbeleid. Dit probleem speelt al langer. Bij een eerste meting voldeed slechts 1 op de 5 financieel dienstverleners aan deze plicht. Na gerichte aandacht van de AFM voldoen inmiddels 2 op de 5 kantoren. De toezichthouder gaat ervan uit dat meer kantoren de komende tijd aan deze plicht voldoen.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Ander manco is dat financieel dienstverleners met een collectieve vergunning vaak denken dat hun beroepsaansprakelijkheidsverzekering van toepassing is op elke afzonderlijke aangesloten onderneming die onder de collectieve vergunning valt. Echter, het verzekerde bedrag geldt in die gevallen op veel polissen voor de groep als geheel, en niet voor elk bedrijf afzonderlijk. Hiermee voldoen de dienstverleners dus niet aan de Wet op het financieel toezicht. Die bepaalt dat elke aangesloten onderneming zelf moet kunnen beschikken over het wettelijk minimale verzekerde bedrag.

ICT-incidenten

Verder ziet de AFM een toename in de ernst en het aantal ICT-incidenten in de financiële sector; ook onder financiële dienstverleners. Digitale weerbaarheid wordt steeds belangrijker. De toezichthouder wijst op de nieuwe Europese verordening, DORA (Digital Operational Resilience Act). Dit wetsvoorstel bestaat uit een pakket maatregelen om de digitale operationele weerbaarheid van alle spelers op financiële markten te vergroten. Hoewel het wetsvoorstel alleen van toepassing wordt op kantoren met meer dan 250 fte’s, is de AFM van mening dat DORA als raamwerk kan dienen voor de (proportionele) inrichting van alle financieel dienstverleners.

Toekomstbestendig

De AFM merkt dat de sector volop in beweging is. Toekomstbestendigheid van de sector is en blijft een centraal thema. Kantoren kiezen voor specialisatie in doelgroepen of producten, of gaan samen in grotere organisaties. De kleinere kantoren kiezen welke werkzaamheden zij zelf willen doen of juist uitbesteden. Het is een indicatie dat sprake is van een visie waar de dienstverlener met zijn onderneming naar toe wil.

In 2023 gaat de AFM onderzoeken of hypotheekadviseurs adequaat passend advies geven en of hypotheekverstrekkers verantwoorde kredieten verstrekken.

Bron: AFM

GEEN REACTIES