PENSIOENEN

PENSIOENEN

Publicaties die betrekking op het onderwerp PENSIOENEN

Verzekeraar a.s.r. neemt de Nederlandse tak van Generali over. Als onderdeel van de transactie doet a.s.r. een kapitaalinjectie van €200 mln in Generali Nederland. De...
Einde aan de stijging van de dekkingsgraad van pensioenfondsen

Het jaar 2021 werd in december mooi afgesloten met een stijging van de indicatieve gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen van 111% naar 115%....

Door in het Witteveenkader het maximale opbouwpercentage met bijna 5% te verlagen wordt de pensioendeelnemer dubbel benadeeld. Dit schrijft de Pensioenfederatie in haar positionpaper...

"Het grootste gevaar dat ons pensioenstelsel bedreigt, is het verlies aan vertrouwen. Werknemers sparen ongeveer een derde van hun inkomen voor hun oude...

Verzekeraar Legal & General zag de nettowinst in 2016 stijgen van €1,5 mln naar ruim €23 mln. Dat blijkt uit het vandaag gepubliceerde jaarverslag. Belangrijkste...

De Pensioenfederatie heeft kritisch gereageerd op de Hoofdlijnennota herziening financieel toetsingskader. De pensioenkoepel is wel van mening dat de nota aanknopingspunnten biedt om stappen...

Nederland is puissant rijk, maar gierig als een vrek. Als we de pensioenvermogens meerekenen hebben we geen staatsschuld. Dat betoogt Aart de Vos van...

De AFM heeft 2055 financieel adviseurs geregistreerd die in aanmerking komen voor de nieuwe deelvergunning voor pensioenadvies. Begin dit jaar schreven 2704 adviseurs zich...

De laatste jaren zijn sommige levens- en pensioenverzekeraars herverzekering als instrument gaan inzetten om de solvabiliteit te verbeteren. DNB komt nu met een verdere...

De werkgroep UPO van de Pensioenfederatie en het Verbond hebben drie nieuwe best practice UPO-modellen "ex-partner" gepubliceerd. De Pensioenwet schrijft per 2008 voor dat...

De uitkomst van de pensioendialoog: het kabinet heeft een veelheid van haaks op elkaar staande meningen verzameld en kan nu "verdelen en heersen". Een...
Pensioenfondsen beleggen een achtste van hun vermogen in eigen land

Nederlandse pensioenfondsen hadden eind vorig jaar 12,4% van hun totale vermogen belegd in eigen land, ofwel EUR 152 miljard van in totaal EUR 1.224...
Tweede Kamer stemt in met wetsvoorstel Waardeoverdracht kleine pensioenen

De Tweede Kamer heeft gisteren ingestemd met het wetsvoorstel waardeoverdracht klein pensioen, meldt het Verbond van Verzekeraars. Daarmee kunnen pensioenuitvoerders met ingang van 2019...

86% van de dga's ziet hun werkgeverspensioen als inkomen. Dit in tegenstelling tot het algemene beeld dat ze hun pensioen in eigen beheer hooguit...
Communicatie wordt voor pensioenadviseurs steeds belangrijker

Levensverzekeraar Scildon organiseerde samen met Gommer & Partners Pensioen Advocaten een drietal informatiebijeenkomsten voor pensioenadviseurs over de ontwikkelingen op het gebied van pensioen. Algemene...

Hieronder de pensioenantwoorden op vragen n.a.v MEV en Miljoenennota 2015, waaruit o.m. blijkt dat de overdracht van jong naar oud in 2014 ca. 4...
SER geen pensioen meld het nu bij de SER

Op verzoek van de Stichting van de Arbeid, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars heeft de SER het meld- en informatiepunt geenpensioen.nl opgericht....

Staatssecretaris Klijnsma maakt nu eindelijk een definitief eind aan de problematiek rond afkoop klein pensioen v≈≈r de nieuwe AOW-leeftijd. De pensioenuitvoerder heeft het...

Minister Kamp gaat twee varianten uitwerken die op korte termijn een eind moeten maken aan de bijbetalingsproblematiek bij waardeoverdracht. Ten eerste de variant waarin...

De pensioenkoepels VB, UvB en OPF gaan hun nauwe samenwerking verder versterken en formaliseren. Zij zullen daartoe hun krachten bundelen in federatief verband. Er...
Partners van Findinet zijn: