PENSIOENEN

PENSIOENEN

Publicaties die betrekking op het onderwerp PENSIOENEN

Pensioenfondsen die invaren kunnen straks eerder indexeren

Pensioenfondsen die voornemens zijn om hun bestaande pensioenaanspraken over te hevelen naar het nieuwe pensioenstelsel (invaren), kunnen dit jaar onder voorwaarden al indexeren bij...
dekkingsgraad pensioenfondsen gestegen in december 2021

Eind december 2021 is de indicatieve gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen uitgekomen op 115%. Eind november was dit nog 111% en aan het...
Nieuwe commissieleden voor Kifid

Pensioenadviseurs en -verzekeraars hebben ook een informatie- en zorgplicht tegenover de deelnemers aan collectieve pensioenregelingen. Dat oordeelt het Kifid na een klacht van een...
'Weerbaarheid van verzekeraars en pensioenfondsen tegen cyberaanvallen moet verbeteren'

Ruim 15% van de Nederlandse pensioenfondsen en verzekeraars leed in het afgelopen jaar aanzienlijke financiële schade door beveiligingsincidenten en datalekken. Tevens heeft ruim 5%...
duurzaamheidsrisico's lastig voor financiële instellingen

Financiële instellingen houden in hun risicobeheer en de rapportages daarover nog te weinig rekening met duurzaamheidsrisico’s. Dat concludeert De Nederlandsche Bank (DNB) naar aanleiding...
dekkingsgraden pensioenfondsen blijven gelijk in november

De indicatieve gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen blijft in november gelijk aan 111%. Voor oktober werd aanvankelijk een dekkingsgraad van 112% gemeld, maar...
verzekeringslijfrentes stijgen boven bancaire lijfrentes uit

Lange tijd waren de uitkeringen van verzekeringslijfrentes lager dan die van bancaire lijfrentes. Door de lage rente zijn de verzekeringslijfrentes nu echter in het...
CBS: prognose levensverwachting 65-jarigen in 2027 20,93 jaar

De overheid kan gaan bepalen op welke leeftijd mensen in 2027 AOW zullen gaan krijgen. In de Bevolkingsprognose 2021-2070 die het Centraal Bureau voor...
asr vertrek Annemiek van Melick

Verzekeraar ASR presenteerde plan om duurzaam te bouwen. Maar liefst 100 regeringsvertegenwoordigers hebben zich tijdens de klimaat-top in Glasgow verbonden aan een toezegging om houtkap...
dekkingsgraden pensioenfondsen in oktober weer gestegen

Oktober 2021 was een goede maand voor het gemiddelde pensioenfonds: de indicatieve gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen nam toe van 110% naar 112%....
Doorbeleggen kapitaal vereist stevige studie van pensionado

Een pensioen aankopen terwijl de rente laag is leidt tot gegarandeerde maar lage uitkeringen. Sinds 2016 is het mogelijk om het pensioenkapitaal na uittreden...
Gesegmenteerde portefeuilleverkoop maakt van klant melkkoe

Attentie verzekeraars en adviseurs! In de huidige consoliderende markt groeien steeds meer financieel advieskantoren door portefeuille-overname. Zolang die verkoop betrekking heeft op alle verzekeringsproducten die...

Vervolg op publicatie "Veroorzaakt latten woningnood?" Werk aan de winkel voor pensioen-verzekeraars Op 17 september 2021 publiceerde Findinet een oproep aan de overheid, gericht op...
pensioenkloof tussen mannen en vrouwen nog steeds groot

De pensioenkloof tussen mannen en vrouwen is in Nederland groot, ook vergeleken met andere landen. Bovendien heeft Nederland niet meer het beste pensioenstelsel ter...
SER geen pensioen meld het nu bij de SER

Op verzoek van de Stichting van de Arbeid, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars heeft de SER het meld- en informatiepunt geenpensioen.nl opgericht....
dekkingsgraad pensioenfondsen stijgen in september 2021

De stijging van de indicatieve gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen zet ook in september door. In juli daalde de dekkingsgraad licht, maar in...
Europese Commisie komt met voorstel aanpassing Solvency II

Nu Solvency II een aantal jaren actief is, heeft de Europese Commissie een review uitgevoerd op de Europese regelgeving voor verzekeraars en herverzekeraars. De...

Vervolg op onze publicatie : "Waarom makkelijk doen als het moeilijk kan?" Naar aanleiding van de klacht over de door hen verstrekte calculator die tijdens...
Jonge senioren zijn vaker arm

Sparen voor de oude dag is ondoenlijk voor een groeiende groep financieel kwetsbare jonge senioren. Onderzoek van Regioplan laat zien dat ‘jonge ouderen’ relatief...
Uitvoeringskosten pensioenfondsen voor het eerst boven €10 miljard

De uitvoeringskosten van pensioenfondsen zijn in 2020 met 15% gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. De kosten komen nu voor het eerst boven...
Partners van Findinet zijn: