PENSIOENEN

PENSIOENEN

Publicaties die betrekking op het onderwerp PENSIOENEN

Deel 1 in de serie leerzame herinneringen. Zie ook Deel 2 : Casa Rosso ADFIZ (opvolger van de N.V.A.) is op 27 juli 2020 geïnformeerd...
In de rubriek “Spotlight” behandelen wij heikele onderwerpen, die wel veel aandacht verdienen, maar die onder de oppervlakte blijven vanwege hun complexiteit.

De verzekeringstoezichthouder van de Amerikaanse staat North-Carolina heeft in december een serieuze poging gedaan om een herverzekeringscontract van Conservatrix eenzijdig te ontbinden. Dit blijkt uit...
‘Stratenmaker mag ruim anderhalf jaar eerder met pensioen'

Nederlanders staan positief tegenover een vervroegde pensioenleeftijd voor mensen met zware beroepen. Als deze inschatting leidend zou zijn, dan zouden mensen met fysiek zware...

Assurantie intermediair opgelet ! Omroep Brabant was er als de kippen bij om als eerste in beeld te brengen dat de "Personal Air and Land...
Achmea, Pensioenfonds PGB en ict-bedrijf CGI samen in platform pensioenadministratie

Een consortium bestaand uit Achmea, Pensioenfonds PGB en ICT-dienstverlener CGI gaat een nieuw platform voor pensioenadministratie opzetten. Dit platform is gebaseerd op het RiskCo...
Verbond: 'Verschillende pensioenpremie voor werknemers met zelfde leeftijd is niet te verkopen'

Minister Koolmees van SZW is niet voornemens om te tornen aan de afspraken in het Pensioenakkoord over de verzekerde pensioenregelingen. Dat zei hij gisteravond in...
Gepensioneerden willen compensatie bij invoering nieuw pensioenstelsel

Ouderenorganisaties roeren zich rond de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Zij vrezen tussen wal en schip te vallen in de periode tussen het oude...

3000 verzekeringsklanten!  "Iedere nieuwe klant is een feestje, maar bij het noteren van de 3000e klant is het tijd voor een bijzonder onthaal", aldus Desmond Stevens...
Ondernemers met verzuimverzekering van De Goudse krijgen extra ‘coronadiensten’

Leidsche Verzekering Maatschappij komt in handen van De Goudse. Voor de relatief kleine levenpartij was 2019 een moeizaam jaar. Niet alleen nam het verlies toe...
AFM legt Aegon Levensverzekering boete op van half miljoen euro

AEGON Levensverzekering N.V. heeft een boete van een half miljoen euro gekregen van de AFM. De boete is opgelegd omdat Aegon bij de ontwikkeling...
Negatieve rente voor zakelijke spaarder bij Triodos Bank

Werkgevers die nu binnen een verzekerde premieregeling voor hun werknemers pensioen opbouwen, zullen daar mogelijk mee gaan stoppen als het nieuwe pensioenakkoord wordt uitgevoerd. Dat...
Kunnen senioren minder lenen na pensioenakkoord?

Het pensioenakkoord heeft tot gevolg dat burgers minder zekerheid hebben over het concrete pensioenbedrag dat ze straks ontvangen. Dit gaat consequenties hebben voor de...
Aon: Werkgevers moeten personeel bewust maken van pensioen

Wanneer zou worden vastgehouden aan het huidige pensioensysteem dan zou de uitkering voor de generatie die in 2040 met pensioen gaat, stijgen naar zo’n...
'Omschakeling naar vaste pensioenbijdrage vergt extra voorlichting aan deelnemers'

De communicatie aan werknemers over hun pensioen moet snel geïntensiveerd worden en pensioenadviseurs kunnen hierbij een belangrijke rol spelen. Van de werknemers blijkt 41%...

Het heeft een tijdje geduurd, maar voor Aegon is in Nederland het individueel levenbedrijf nu ook officieel een aflopende zaak: het wordt closed book...

De corona-lockdown heeft gezorgd voor een kleine vloedgolf aan extra spaargeld. In april was de netto-inleg bijna 4 miljard euro. Dat blijkt uit statistieken van...
Winst NN Group kwart minder

Verzekeraar NN Group vindt dat er in Nederland momenteel voldoende schaalgrootte is voor wat betreft het leven- en pensioenbedrijf. Overnames zijn onwaarschijnlijk. Dat stelde bestuursvoorzitter...
Alle ASR-medewerkers werken vanaf vandaag thuis

Op basis van de huidige inschattingen, verwacht verzekeraar ASR dat het operationeel resultaat dit jaar uitkomt op het niveau van 2018. Dat betekent een...
Driekwart pensioenadviseurs ziet omzet dalen door Corona

Bijna 75% van de pensioenkantoren verwacht dat de kantooromzet al in het tweede kwartaal van 2020 lager zal uitkomen. Daarvan voorziet de helft een...

Nog niet zo lang geleden gold de Nederlandse tak van Aegon als zorgenkindje op het vlak van solvabiliteit. Dat is nu helemaal verdwenen. De solvabiliteit...
Partners van Findinet zijn: