PENSIOENEN

PENSIOENEN

Publicaties die betrekking op het onderwerp PENSIOENEN

Meer mensen zouden de AOW eerder willen opnemen dan later; dat heeft een negatief werkgelegenheidseffect en is slecht voor de schatkist. Redenen voor staatssecretaris...
‘Stratenmaker mag ruim anderhalf jaar eerder met pensioen'

Nederlanders staan positief tegenover een vervroegde pensioenleeftijd voor mensen met zware beroepen. Als deze inschatting leidend zou zijn, dan zouden mensen met fysiek zware...

Het AG verwacht geen grote aanpassingen in de technische voorzieningen van de meeste pensioenfondsen en verzekeraars. Het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) heeft de nieuwe...

Verhoging van de pensioenleeftijd is niet genoeg, daar zijn meer innovatieve maatregelen voor nodig zoals een aantal landen die al doorvoert, waarschuwt OESO. De...

Een nieuwe aflevering van Leven en Later Leven, het pdf-magazine vol actualiteiten, achtergrondinformatie, meningen, en naslagartikelen. Download het gratis. In dit eerste nummer onder...

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zal er voor zorg dragen dat overheidswerkgevers dezelfde keuzevrijheid krijgen als de werkgevers in de markt. Voor...
Achmea Bank neemt portefeuille hypotheekvorderingen over van A.S.R.

Naar nu bekend is geworden, heeft De Nederlandsche Bank (DNB) op 22 juni vorig jaar een aanwijzing gegeven aan Stichting Achmea Algemeen Pensioenfonds. Reden...

In een markt waar de verleiding groot is om vast te houden aan traditie is er een groeiende behoefte aan een moderne manier van...
PwC neemt Focus Orange over

PwC neemt per 1 juli HR-adviesbureau Focus Orange over. Focus Orange helpt organisaties bij het optimaliseren van hun investering in human resources. “Focus Orange...

De meeste pensioenfondsen hebben onvoldoende inzicht in hun kosten. De werkelijke beleggingskosten zijn gemiddeld twee tot drie keer hoger dan in de jaarverslagen staat....

Het Engelstalige white paper 'Pensions in Europe' beschrijft hoe multinationals hun pensioen in Europa klaarmaken voor de toekomst. AEGON Global Pensions ondervroeg pensioendirecteuren van...

Voor Elkaar geeft vooral de geschiedenis van het collectief pensioen weer en schetst de noodzaak van aanpassingen. Het is geschreven vanuit de visie van...

Voormalig oprichter van DSB (Dirk Scheringa Bank) en van Frisia, Dirk Scheringa wenst de heren Nout Wellink en Wouter Bos onder ede te verhoren. Wellicht is dat...

De regering moet de pensioenfondsen verplichten om de deelnemers jaarlijks via het uniforme pensioenoverzicht te informeren over de betaalde pensioenpremies. Dit heeft de Tweede...

DNB voert over het boekjaar 2012 een nieuwe jaarstaat in voor alle directe en indirecte vermogensbeheerkosten naar beleggingscategorieën. In de Nieuwsbrief Pensioenen maart 2012...

Adviseurs die nog onder de oude Wft-toetstermen voor 1 april een initieel of PE-examen wilden afleggen, krijgen geen uitstel vanwege de Corona-crisis. Deze opmerkelijke beslissing...

PFZW start een campagne op TV en in online media om jonge deelnemers te bereiken. Een groep die nauwelijks bezig is met hun oude...

Altijd interessant voor actuarissen bij verzekeraars en pensioenfondsen: hoeveel Nederlanders overlijden er en waaraan? Afgelopen jaar overleden er ruim 150.000 mensen, blijkt uit nieuwe cijfers...

De Commissie-Kappelle pleit voor een arbeidsvorm neutraal pensioenstelsel. Werknemer, dga, zzp-er hebben allemaal dezelfde ruimte en mogelijkheden om een oudedagsvoorziening op te bouwen. In...

De pensioenuitkering van de gemiddelde beschikbare premieregeling is in het vierde kwartaal van 2015 met 2% gestegen. De stijging was zelfs 5% voor een 55‑jarige,...
Partners van Findinet zijn: