NIEUWSBRIEF ZAKELIJKE CONSUMENTEN

NIEUWSBRIEF ZAKELIJKE CONSUMENTEN

Doelstelling : een nieuwsbrief kunnen samenstellen waarin alleen publicaties staan die interessant zijn voor de zakelijke clientenkring van het intermediair.

Nibud roept op hebben en gebruiken eigen geld gratis te houden

Onlangs kondigde ABN Amro aan dat hun klanten per 1 juli moeten gaan betalen voor het opnemen van grote bedragen aan contant geld. Naar...
Premies inboedelverzekering blijven dalen

Bij opstalverzekeringen stijgen de premies al jaren. De oorzaak is terug te voeren op de steeds verder toenemende bouwkosten. Premies voor inboedelverzekeringen dalen juist....
Druk weekend bij Salvage juni 2021

Het was een slecht weekend voor de Nederlandse woonhuisverzekeringen. Het slechte weer dat het einde inluidde van een periode van warmte, heeft in delen...
Syntrus Achmea geeft financiele prikkel voor verduurzaming

Syntrus Achmea Hypotheken gaat zijn klanten een bijdrage in de kosten van het verduurzamen van hun woning geven. Besteden klanten minimaal 1.000 euro aan...
Adfiz opnieuw kritisch over verdeling kosten toezicht AFM

Publicatie van de gewijzigde tarieven voor AFM-toezicht in de Staatscourant, begin juni, is voor brancheorganisatie Adfiz aanleiding voor een brief op poten aan het...
Nederlanders zijn loyaal aan autoverzekering

Een derde van de Nederlanders is nog nooit overgestapt naar een andere autoverzekering. Ook zit bijna een derde van de Nederlanders al meer dan...
Nu ook Amerikaanse bezwaren tegen overname Willis Towers Watson door Aon

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft bezwaar gemaakt tegen de overname van Willis Towers Watson (WTW) door Aon. De twee verzekeringsmakelaars worden samen te...
Cas Verhage: ‘Advies provisietransparantie maakt gelijk speelveld onmogelijk’

Het huidige advies voor provisietransparantie voor schadeverzekeringen is een belediging voor verzekeringsadviseurs, zegt Cas Verhage, directeur van verzekeraar Nh1816 in een blog. “Waarom moet...
NN lanceert Hoe gaat het platform

Nationale-Nederlanden lanceert het “hoe gaat het?” platform om werkgevers en werknemers ertoe aan te zetten meer goede gesprekken te voeren. Uit onderzoek van Kantar...
DNB: eigen woning naar box 3

DNB beveelt in de ‘Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten juni 2021’ aan om de eigen woning naar box 3 van de inkomstenbelasting te verplaatsen en...
Mobiliteitsbranche pleit voor delen voertuigdata

Verzekeraars, de ANWB en een aantal organisaties in de mobiliteitsbranche pleiten in een brief aan informateur Mariëtte Hamer voor een wettelijke waarborg voor het...
Nieuwe CEO van Aegon Nederland bekend

Allegra van Hövell-Patrizi volgt met directe ingang Maarten Edixhoven op als CEO van Aegon Nederland en lid van de Management Board van Aegon N.V.....
Hypotheker breidt uit en varieert met distributievormen

Uit cijfers van De Hypotheker blijkt dat starters op de woningmarkt in het eerste kwartaal van 2021 vaker kiezen voor een (deels) aflossingsvrije hypotheek....
Geschillenregeling BKR gaat over naar Kifid

Vanwege de grote overlap en samenloop van klachten bij de Geschillencommissie BKR en de Geschillencommissie Kifid, gaat de eerstgenoemde per 1 oktober op in de...
Veel bedrijfsbranden in 2020, ondanks thuiswerken

Het vele thuiswerken vanwege corona in 2020 heeft het aantal bedrijfsbranden slechts mondjesmaat doen dalen. Waren er van 2017 tot en met 2019 gemiddeld...
werkgevers nauwelijks voorbereid op nieuw pensioenakkoord

In 2019 werd een pensioenakkoord gesloten, waarin het kabinet en werknemers- en werkgeversorganisaties afspraken welke vorm het nieuwe pensioenstelsel krijgt. Bijna de helft van...
vier op de vijf past woonhuisverzekering niet aan na verbouwing

Verzekeringsadviseur Aon constateert dat bijna 80% van de Nederlanders de woonverzekering niet aanpast na een grootschalig klusproject of een verbouwing. In het afgelopen jaar...
minder ongevallen door corona maar geen daling premie autoverzekering

Uit onderzoek van Pricewise op basis van politiedata is gebleken dat het aantal wegongevallen in het eerste kwartaal van 2021 18% lager is dan...
Nibud wil strengere regels voor private lease

Voor hypotheken en consumptief krediet gelden strenge regels om de consument te beschermen tegen overkreditering en hoge lasten, maar voor leaseconstructies niet. Dat moet...
Geldbelangen: ABN AMRO gebruikt kennis voormalig Kifid-secretarissen

Rob Goedhart van Stichting Geldbelangen zegt onlangs geconfronteerd te zijn met twee voormalig secretarissen van het Kifid die overgestapt waren naar ABN AMRO. Hij...