NIEUWSBRIEF ZAKELIJKE CONSUMENTEN

NIEUWSBRIEF ZAKELIJKE CONSUMENTEN

Doelstelling : een nieuwsbrief kunnen samenstellen waarin alleen publicaties staan die interessant zijn voor de zakelijke clientenkring van het intermediair.

Klap en Geytenbeek Clear Benefits samen verder

Klap Verzekeringsmakelaar heeft per 15 januari de verzekeringsportefeuille en de activiteiten van Geytenbeek Clear Benefits overgenomen. Geytenbeek heeft zich gespecialiseerd in advies aan het...
Risicobarometer Allianz: Coronapandemie schudt bedrijfsleven op

Het zal geen verbazing wekken dat het coronavirus de grootste stijger is in de jaarlijkse Risicobarometer van Allianz. In deze bedrijfsrisico-enquête steeg ‘het risico...
Klachten over woekerpolissen blijven binnenstromen bij Kifid

Het Kifid blijft de komende jaren nog bezig met de behandeling van klachten over woekerpolissen. In 2020 heeft het klachteninstituut 142 klachten afgerond. Hoewel...

Op de valreep hebben brancheverenigingen Adfiz, VNO-NCW, AWVN en het Verenigd Zorgcollectief gezamenlijk gereageerd op de consultatie over de afschaffing van de collectiviteitskorting. De kern...
Premies overlijdensrisicoverzekeringen dalen nog altijd

De gemiddelde premie voor een overlijdensrisicoverzekering is in 2020 met 5% gedaald ten opzichte van het jaar ervoor. In 2019 bedroeg de daling nog...
DNB: verzekeraars mogen weer dividend uitkeren

Verzekeraar De Goudse en vermogensbeheerder OHV zetten een beleggingsfonds in de markt dat zich specifiek richt op leningen voor mkb-bedrijven. Dat maakten beide partijen dinsdag...
Centraal Beheer en Sazas zijn opnieuw best scorende zakelijke verzekeraars

Zakelijke klanten van schadeverzekeraars waarderen hun verzekeraar eind 2020 beter dan een jaar eerder. Zowel de dienstverlening, de premie als de verzekering zelf worden...
Curatoren Conservatrix doen uitkeringen van 70%

De curatoren van het failliete Conservatrix gaan tussentijdse uitkeringen doen van 70% van het verzekerde bedrag bij verzekerde voorvallen die zich hebben voorgedaan in...
Geen afspraak gemaakt over de kosten: Kifid halveert factuur

Een financieel adviseur en een consument zijn iets te makkelijk met het maken van hun financiële afspraken. Dat levert bonje op over de rekening....
Twee keer loonsverhoging en optie sabbatical voor a.s.r.-medewerkers

Medewerkers van a.s.r. krijgen dit jaar en volgend jaar een structurele loonsverhoging van 2,25%. De verzekeraar en de vakorganisaties FNV Finance, De Unie en...
Achmea bouwt beleggingen in vervuilende industrie verder af

Achmea heeft haar beleggingsbeleid per 1 januari 2021 verder aangescherpt. Vorig jaar stopte de verzekeraar met beleggen in bedrijven die meer dan 30% van...
Hypotheekadviseurs halen hogere cijfers dan de rest van de markt

Verzekeraar Allianz en gevolmachtigd agent TAF zijn voor het intermediair de beste partijen om mee zaken te doen. Dat blijkt uit de resultaten van...
Minister maakt nieuw plan voor uitvoering wet Pensioenbedrag ineens

Minister Koolmees van SZW komt met een nieuw voorstel voor uitvoering van de wet die pensioendeelnemers de mogelijkheid biedt tot 10% van hun opgebouwde...
Söderberg & Partners gaat partnerschap aan met Van Campen & Dijkstra

Söderberg & Partners kondigt een nieuw partnerschap aan. Het Zweedse concern neemt een belang in het in Friesland gevestigde Van Campen & Dijkstra (VCD)....

ASN Bank wordt een nieuwe distributiepartner van a.s.r. Schadeverzekeringen. Bank en verzekeraar zijn een samenwerkingsovereenkomst aangegaan voor het aanbieden en verder ontwikkelen van duurzame...
Vereniging Eigen Huis: fiscale plannen van DNB zijn 'onbegrijpelijk'

Afgelopen donderdag publiceerde De Nederlandsche Bank (DNB) een advies om de tweedeling van de huizenmarkt voor kopers en huurders te verkleinen. De manier waarop...
Aon en oud-AIVD'ers bieden totaalaanpak in cyberweerbaarheid

Aon’s Cyber Solutions, onderdeel van risico- en verzekeringsadviseur Aon, en cybersecurity-bedrijf EYE lanceren een nieuwe cyberoplossing voor het mkb. Hun 'totaalaanpak' biedt niet alleen...
HDN: maatregelen energiebesparing eigen woning stijgen mondjesmaat

2020 was natuurlijk het jaar van de records op de huizenmarkt. Maar wat het aantal energiebesparende voorzieningen voor de eigen woning betreft valt er...

Drie verzekeringsmakelaarskantoren zijn vanaf 1 januari geworden van de VNAB, de Nederlandse brancheorganisatie voor de zakelijke verzekeringsmarkt. Onder deze drie het (pas) vorig jaar begonnen...

In de afgelopen week is de kleine zorgverzekeraar EUCare onder vuur komen te liggen vanwege hun weigering om mee te doen aan een corona-akkoord...