HYPOTHEKEN

HYPOTHEKEN

Publicaties die betrekking hebben op het onderwerp HYPOTHEKEN

Krimpende huizenmarkt: koper kan uit minder dan twee woningen kiezen

Krapte, schaarste, prijsstijgingen en overbiedingen voeren de boventoon in de woningmarktcijfers over het eerste kwartaal van de Nederlandse Vereniging van Makelaars, die vanochtend verschenen....
“Rekentool voor hypotheekaanvragen faalde door ontbreken afspraken over brondata”

Automatisering kan een hoop werk schelen, ook voor hypotheekadviseurs, maar dan moeten de data wel betrouwbaar zijn. Bij de Inkomensbepaling Loondienst, een digitale rekenmethode...
Deel Raad van Commissarissen HDN stapt op

De RvC van het Hypotheken Data Netwerk (HDN) is drie leden armer. De commissarissen hebben aangegeven terug te treden vanwege een verschil van inzicht...
Kifid: meer klachten over banken, minder over hypotheken in 2020

De verdeling van klachten over verschillende soorten financiële dienstverleners die zijn ingediend bij klachtenloket Kifid laat een lichte verschuiving zien in vergelijking met voorgaande...
CPB: Meer welvaart na afschaffen hypotheekrenteaftrek

Het aantal hypotheekaanvragen dat werd gedaan voor het kopen van een huis is in het eerste kwartaal met bijna zeven procent afgenomen. Dat blijkt uit...
Iets meer betaalpauzes op hypotheken vanwege corona

Het aantal particulieren klanten dat een betaalpauze heeft aangevraagd voor de hypotheek ten gevolge van de coronacrisis is het afgelopen half jaar licht toegenomen,...

Deel 26 uit de verhalenreeks Memories  Na de aanslag van "NINE-ELEVEN" op het WTC te New York, werd mondiaal duidelijk dat wij rekening moesten houden...

De groei nieuwe productie voor hypotheken lag in 2020 flink lager dan een jaar eerder. Daardoor daalde het marktaandeel van 8% naar 6,6%. Dat blijkt...
Methodiek vaststellen leenruimte wordt aangescherpt

ASN Bank, die zichzelf als zijnde duurzaam in de markt positioneert, trok vorig jaar 47.000 nieuwe klanten en 1,9 mrd euro aan extra spaargeld....
Deel Raad van Commissarissen HDN stapt op

De particuliere hypotheekmarkt in 2020 heeft voor 104 miljard euro aan hypotheken afgesloten. Dit concludeert HDN (Hypotheken Data Netwerk), nu het door een nieuwe...

Een gestandaardiseerde huurverklaring is geen effectief instrument om ‘duurhuurders’ aan een hypotheek te helpen, bleek na een pilot vorig jaar. Instrumenten die overblijven zijn:...
Calcasa, ING en Taxatheek starten proef met desktop-taxatie

Calcasa, ING en de Taxatheek lanceren een nieuwe vorm van taxeren, de desktop-taxatie. Deze taxatievorm combineert de modelmatige waardebepaling van een woning met de...
VFBO: Eigen woning naar box 3

Het Verbond van Financiële Beroepsorganisaties (VFBO) pleit voor een sterke vereenvoudiging in de fiscale behandeling van de eigen woning. Woningbezit en daaraan gekoppelde schulden...
werkgevers weinig kennis over sociale verzekeringen

Van een Nederlandse bank zou je verwachten dat er een bepaalde mate van stabiliteit is in de samenstelling van de leiding. Bij de onlinebank...
ABN AMRO voorziet omslag op woningmarkt

In de verkiezingscampagne buitelen de politieke partijen over elkaar heen met plannen rond de hypotheekrenteaftrek en nieuwbouw om het nijpende woningtekort op te lossen....
'Hypotheekrente met lange looptijd gaat licht stijgen'

Economen van de ABN AMRO verwachten dat de rente op hypotheken met een lange looptijd licht zal stijgen, wanneer de economie zich weer herstelt....
'Traditionele hypotheekverstrekker dreigt strijd om klant van morgen te verliezen'

Hypotheekverstrekkers kunnen maar beter hun dienstverlening aanpassen aan het digitale tijdperk, anders verliezen ze de strijd om toekomstige klanten aan ‘neobanken’ als Revolut, Bunq...
Strengere rekenregels voor pensioenfondsen vanaf 2021

Het aantal mensen dat bij overlijden de hypothecaire lening nog niet heeft afgelost, en dus nabestaanden mogelijk opzadelt met een schuld, stijgt elk jaar...
Vereniging Eigen Huis: fiscale plannen van DNB zijn 'onbegrijpelijk'

Nu veel signalen erop wijzen dat de inflatie zal gaan toenemen, en daarmee ook de kapitaalmarktrente, grijpen huizenbezitters het moment aan om hun hypotheek...

Een trend die ook zijn sporen nalaat in de hypotheek- en huizenmarkt: inwoners van de Randstad trekken weg naar het midden en het oosten...
Partners van Findinet: