HYPOTHEKEN

HYPOTHEKEN

Publicaties die betrekking hebben op het onderwerp HYPOTHEKEN

taxateurs introduceren bureauwaardering

Brancheorganisaties NVM, Vastgoedpro en VBO lanceren per 1 juli 2021 een model Bureauwaardering, een nieuwe hybride taxatievorm voor woningen. De Bureauwaardering vervangt de huidige...
Hypotheker breidt uit en varieert met distributievormen

Na een langdurige daling van de gemiddelde hypotheekrente lijkt deze zich nu voorzichtig te stabiliseren. Terwijl de eerste twee maanden van 2021 nog in...
Inkomstenstijging en lagere risicokosten drijven winst ING op

ING Bank maakte het afgelopen kwartaal een miljard euro winst. Dat is 50% meer dan dezelfde periode een jaar gelden, toen de coronacrisis begon....

SolidBriQ breidt haar samenwerking met service providers verder uit door een samenwerking aan te gaan met IBD Nederland. Vorige week werd al bekend gemaakt...
Pensioenfederatie wijst voorstellen CPB af

De verkenning van het Centraal Planbureau om burgers meer vrijheid te geven om hun vermogen op te bouwen, leidt volgens de Pensioenfederatie niet tot...
CPB: ‘Versoepel aflossingseis hypotheek’

De overheid is er mede debet aan dat sommige burgers financieel kwetsbaarder zijn dan anderen. Dat raakt vooral huurders en lager opgeleiden, maar gemiddeld...
Studeren moet 'aantrekkelijk' blijven; geen registratie studielening bij BKR

De AFM pleit in haar jaarlijkse wetgevingsbrief voor registratie van studieschulden bij het Bureau Krediet Registratie. Dit om te voorkomen dat later huishoudens met...
Hypotheek steeds vaker voor andere zaken dan huis gebruikt

Met de stijgende prijzen, lage rentes en de schaarste op de woningmarkt veranderen de voorkeuren van consumenten voor een hypotheekproduct. Nu er in maart...
Krimpende huizenmarkt: koper kan uit minder dan twee woningen kiezen

Krapte, schaarste, prijsstijgingen en overbiedingen voeren de boventoon in de woningmarktcijfers over het eerste kwartaal van de Nederlandse Vereniging van Makelaars, die vanochtend verschenen....
“Rekentool voor hypotheekaanvragen faalde door ontbreken afspraken over brondata”

Automatisering kan een hoop werk schelen, ook voor hypotheekadviseurs, maar dan moeten de data wel betrouwbaar zijn. Bij de Inkomensbepaling Loondienst, een digitale rekenmethode...
Deel Raad van Commissarissen HDN stapt op

De RvC van het Hypotheken Data Netwerk (HDN) is drie leden armer. De commissarissen hebben aangegeven terug te treden vanwege een verschil van inzicht...
Kifid: meer klachten over banken, minder over hypotheken in 2020

De verdeling van klachten over verschillende soorten financiële dienstverleners die zijn ingediend bij klachtenloket Kifid laat een lichte verschuiving zien in vergelijking met voorgaande...
CPB: Meer welvaart na afschaffen hypotheekrenteaftrek

Het aantal hypotheekaanvragen dat werd gedaan voor het kopen van een huis is in het eerste kwartaal met bijna zeven procent afgenomen. Dat blijkt uit...
Iets meer betaalpauzes op hypotheken vanwege corona

Het aantal particulieren klanten dat een betaalpauze heeft aangevraagd voor de hypotheek ten gevolge van de coronacrisis is het afgelopen half jaar licht toegenomen,...

Deel 26 uit de verhalenreeks Memories  Na de aanslag van "NINE-ELEVEN" op het WTC te New York, werd mondiaal duidelijk dat wij rekening moesten houden...

De groei nieuwe productie voor hypotheken lag in 2020 flink lager dan een jaar eerder. Daardoor daalde het marktaandeel van 8% naar 6,6%. Dat blijkt...
Methodiek vaststellen leenruimte wordt aangescherpt

ASN Bank, die zichzelf als zijnde duurzaam in de markt positioneert, trok vorig jaar 47.000 nieuwe klanten en 1,9 mrd euro aan extra spaargeld....
Deel Raad van Commissarissen HDN stapt op

De particuliere hypotheekmarkt in 2020 heeft voor 104 miljard euro aan hypotheken afgesloten. Dit concludeert HDN (Hypotheken Data Netwerk), nu het door een nieuwe...

Een gestandaardiseerde huurverklaring is geen effectief instrument om ‘duurhuurders’ aan een hypotheek te helpen, bleek na een pilot vorig jaar. Instrumenten die overblijven zijn:...
Calcasa, ING en Taxatheek starten proef met desktop-taxatie

Calcasa, ING en de Taxatheek lanceren een nieuwe vorm van taxeren, de desktop-taxatie. Deze taxatievorm combineert de modelmatige waardebepaling van een woning met de...
Partners van Findinet: