HYPOTHEKEN

HYPOTHEKEN

Publicaties die betrekking hebben op het onderwerp HYPOTHEKEN

Door hun huidige praktijk te toetsen aan de leidraad kunnen kredietverstrekkers opmaken of zij het klantbelang centraal stellen bij de processen van betalingsachterstanden. De...

In het eerste kwartaal 2016 wisselden 34.810 bestaande koopwoningen van eigenaar, bijna 20% meer dan een jaar geleden. Ook de prijs is het afgelopen...

De marges van hypotheken in Nederland zijn sinds medio 2009 hoog, zowel vanuit een historisch perspectief als in vergelijking met ons omringende landen. ...
Markt van hypotheekoversluiters is nog groot

Hypotheekadviseurs kunnen hun klanten veel actiever benaderen om te checken of oversluiten loont. Ondanks het grote aantal oversluiters dat HDN eerder deze week bekend...

Financieel adviseurs moeten hun klanten beter laten zien waarom financieel advies kost wat het kost. Dat stelt hoogleraar Clemens Kool in Eigen Huis Magazine,...

De Consumentenbond wil samen met consumenten een vuist maken tegen de hoge hypotheekrentes. рConsumenten gaan gebukt onder een hypotheekrente die al meer dan 2 jaar gemiddeld...

In het 2de kwartaal 2016 kregen ruim 42.819 bestaande koopwoningen uit het NVM-bestand een andere eigenaar. Dat is bijna 15% meer dan een jaar...

In 2012 is 3576 keer aanspraak gemaakt op NHG-garantie tegen 2021 maal in 2011. In 2373 gevallen is de verliesdeclaratie kwijtgescholden. Dat antwoorden de...

De adviseur hoeft geen voor hem en de klant kostbare tijd te verliezen aan het geven van basisinformatie, maar kan zich concentreren op de...
Nieuwe tool van Florius helpt hypotheekadviseur bij beheertaak

Florius is winnaar van de Gouden Spreekbuis Hypotheekverstrekkers 2017. De prijs werd toegekend tijdens de conferentie Mortgage Masters. De Gouden Spreekbuis, een initiatief van...
Geen wettelijke grondslag voor gebruik BSN-nummer door adviseurs

Er komt geen aanpassing van de Wet op het Financieel Toezicht die het mogelijk maakt dat hypotheekadviseurs en andere financieel dienstverleners het burgerservicenummer van...
Antwoord Blok op Kamervragen Ronnes

Minister Blok weigert, in antwoord op Kamervragen, om de overgangstermijn tot 1 februari voor nieuwe hypotheektrajecten te verlengen. Wat hem betreft zijn de nieuwe...

In de discussie omtrent het provisieverbod en provisietransparantie wordt het Verbond van Verzekeraar primair gestuurd door de belangen van de grote execution only-partijen in...

In het eerste kwartaal deden 765 huishoudens een beroep op de hypotheekgarantie; vorig jaar waren dat er 491. Door de actuele ontwikkelingen in de...

Centraal Beheer biedt haar nieuwe Thuis Hypotheek ook via HUISMERK aan. De distributie via de specialistische HUISMERK-leden past volgens Centraal Beheer goed bij de...
Meer hypotheekverstrekkers passen risico-opslag aan

Ondanks enkele achterblijvers laat het risico-opslagenbeleid van hypotheekverstrekkers een positieve ontwikkeling zien. Steeds meer banken passen risico-opslagen op hypotheken aan als de verhouding schuld...

Vorige maand onthulde Findinet al dat onlinebank Bunq van plan was in hypotheken te gaan beleggen. Nu is de eerste concrete invulling bekend. Bunq belegt...
‘Verplichte lening voor verduurzaming eigen woning is een no-go’

Hoe kunnen woningeigenaren zonder budget of mogelijkheid om een extra hypotheek of consumptief krediet af te sluiten, toch meedoen aan de vereiste verduurzamingsmaatregelen? In...

Dijsselbloem onderstreept het belang van boeterentes, maar vraagt banken toch om daarvan af te zien. Meer duidelijkheid zou welkom zijn. Minister Dijsselbloem heeft de...

Er kan niet oneindig worden geknipt in de omvang van opleidingsmodules in het kader van het vakbekwaamheidsbouwwerk van de Wft. Dat stelde Erik Mulder, hoofd...
Partners van Findinet: