HYPOTHEKEN

HYPOTHEKEN

Publicaties die betrekking hebben op het onderwerp HYPOTHEKEN

In de nieuwe aflevering van het Findinet ThemaMagazine Hypotheken en Wonen veel actuele informatie en achtergrondartikelen, o.m. fiscale aspecten van directe beloning. Waar mogelijk...
Hypotheekshop: snel wijzigen van acceptatiecriteria levert onzekerheid op voor consument

Vorige week publiceerde De Nederlandsche Bank (DNB) in haar Statistisch nieuwsbericht de resultaten van het driemaandelijkse onderzoek onder de in Nederland gevestigde banken. Daaruit...

ABN AMRO biedt vanaf 27 mei een hypotheekrente aan van 0,99% voor 2 jaar vast voor annuïtaire of lineaire aflossing met Nationale Hypotheekgarantie. 2 jaar...

ROMEO Financiële Diensten, bekend van de merken Finzie en HUISMERK, wil met een nieuw serviceconcept ook andere intermediairs aan zich binden. Dit wordt gedaan met...
ASR boekt succes in eerste helft 2017, schadetak springt eruit

ASR heeft een uitstekend half jaar achter de rug. Het operationele resultaat is met 28,8% gestegen tot € 385 miljoen. Alle bedrijfsonderdelen dragen bij aan deze...
Bijna helft Nederlanders tekent contract zonder het te snappen

Zo’n 45% van de Nederlanders zegt wel eens een contract te tekenen zonder de inhoud goed te hebben begrepen. Vooral contracten van een koopwoning...

Letterlijk citaat van een bericht van de Rijksoverheid: рVerzoek tot uitstel beantwoording Kamervragen wurghypotheken.с “Minister De Jager van Financiën verzoekt de Tweede Kamer tot...

De benoeming van Jan van Rutte als voorzitter van de Raad van Commissarissen en Maurice Oostendorp tot nieuwe directievoorzitter gaan vooraf aan het moment...

De verlaging van de overdrachtsbelasting zal niet tot extra vraag leiden, maar hooguit de al genomen beslissing om een huis te kopen naar voren...
DNB: Aantal pinbetalingen overschrijdt de 60%

Het afgelopen halfjaar hebben consumenten 61% van hun aankopen bij winkels, benzinestations, horeca en andere gelegenheden betaald met de pinpas en 39% met contant...
VEH pleit voor gedifferentieerde NHG-grens

De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) vervangt op het portal Mijn NHG vanaf deze week de Inkomens- & Vermogenstoets door de zogeheten Beheertoets. De Beheertoets wordt...

Het wordt gemakkelijker om leegstaande kantoren om te bouwen tot woningen. De bouwnormen voor de omzetting worden versoepeld. Als kantoren verbouwd worden tot woningen...

рDe standaard meetlat ligt niet op 108 maar op 106%. Alleen in individuele gevallen met een solide dossier is de NHG-norm toegestaan.с Findinet vroeg...

Bij de toepassing van de nieuwe hypotheekregels per 1 januari 2013 maakt de fiscus ten onrechte onderscheid tussen gehuwden en samenwonenden. Gehuwden die gaan...
Ernstige werkachterstand bij ING

De ontwikkeling tekende zich in het tweede kwartaal al af en zette in het derde kwartaal door: de hypotheekportefeuille van ING Nederland groeit weer. De...

In het eerste kwartaal deden 765 huishoudens een beroep op de hypotheekgarantie; vorig jaar waren dat er 491. Door de actuele ontwikkelingen in de...

'Er is maar één Nederlander zoals jij' is het thema van de nieuwe Nationale-Nederlanden campagne. 'De nieuwe campagne laat op een herkenbare en eigentijdse...
Marktaandeel hypotheekproductie ABN AMRO opnieuw gedaald

Het marktaandeel in de nieuwe hypotheekproductie van ABN AMRO is opnieuw gedaald, van 19,2% eind september naar 18,9% eind december. Dit blijkt uit het...
Kifid-uitspraak over tekortschieten in zorgplicht wekt beroering

De recente uitspraak van het Kifid inzake de adviseur die tekortschoot in zijn zorgplicht zal tot gevolg hebben dat adviseurs meer invulling moeten geven...

In de toekomst zal de leencapaciteit in verhouding tot het inkomen jaarlijks worden vastgesteld middels een ministeriële regeling. DNB heeft het ministerie van Financiën...
Partners van Findinet: