NIEUWSSTREAM

Energiebesparing gaat ten koste van luchtkwaliteit

Energiebesparing is door de hoge energieprijzen voor veel mensen belangrijk of zelfs noodzakelijk. Van de...
AFM vult Leidraad advies- en vermogensbeheerdienstverlening aan

De AFM heeft na een consultatie haar ‘Leidraad advies- en vermogensbeheer-dienstverlening’ aangevuld met een bijlage....
Wet Vereenvoudiging beslagvrije voet wordt aangepast

Mensen met schulden die te maken hebben met een langlopend beslag op hun inkomen, moeten...
ING BeleggersBarometer: vertrouwen over dieptepunt heen

Het vertrouwen van beleggers is iets verbeterd ten opzichte van vorige maand. In oktober stond...
Onderzoek NN: ziekteverzuim stijgt boven 5%, hogere instroom in WIA

Dit jaar stijgt het ziekteverzuim boven de 5%, is de verwachting. Ook de verzuimduur neemt...
Nog 22 verzekeraars voldoen niet aan Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars

Ook na een verlengde hersteltermijn voldoen 22 verzekeraars nog niet volledig aan de Gedragscode Verwerking...

Voor het eerst sinds de huizencrisis in 2013 is er tussen het tweede en derde...
NN: veel Nederlanders willen betere bescherming tegen cybercriminaliteit

Ruim de helft van de Nederlanders wil graag goed beschermd zijn tegen cybercriminaliteit, maar slechts...
AGCS ziet aantal branden op zee toenemen

Branden en explosies leveren de hoogste schadeclaims op in de scheepvaartindustrie. Qua aantallen staat schade...