Boschheem

Bericht voor Opleiding sectie : Civiele Techniek

Zeer geachte heer/mevrouw,

Datering van deze pagina gesteld op 2020 omdat dit bericht anders op de nieuwspagina van Findinet wordt getoond.

Wij zitten met een probleem dat wellicht een interessant onderwerp kan zijn voor een scriptie of project.

A) er is sprake van een bouwproject met 8 woningen
Alle woningen beschikken over een garage, waarin alleen een Fiat500 of een scooter past.
Alle woningen zijn voorzien van een oprit waar één auto kan parkeren.

B) 2 woningen liggen aan de openbare weg

C) 6 woningen liggen in een mandelig terrein, dat is afgesloten met een elektrische poort.
Deze woningen zijn bereikbaar via een secundaire weg.

D) Achter het hek, op het mandelig terrein zijn 8 parkeervoorzieningen beschikbaar.
Dus voor iedere woning één extra parkeerplaats.

E) 3 parkeerhavens langs de secundaire weg.
F) aan het einde van de secundaire weg ligt de 6e woning.

G) tegenover deze woning heeft de projectontwikkelaar 5 parkeerhavens gemaakt, naast de beek Achterste Stroom.

Het probleem waarmee wij kampen, dat is dat de 5 genoemde parkeerhavens te dicht op de woning van
huis nummer 6 zijn aangelegd.
Dus als je achteruit een haven verlaat, dan kost het veel moeite om dat zonder schade aan de auto van de buren
te doen.
Alles is dus gewoon te benauwd aangelegd.

H) de projectontwikkelaar/aannemer bezit nog een stukje grond van 40 x 10 meter dat ligt in het verlengde
van de 5 parkeerhavens.

Namens de VVE heeft de voorzitter verzocht of de aannemer bereid is te erkennen dat hij het project heeft voorzien van een fout aangelegde parkeergelegenheid.
Wij willen hem in de gelegenheid stellen om de fout te herstellen, nu hij nog beschikt over dat stukje grond dat verder onbereikbaar is vanaf de Openbare weg en waarop niet gebouwd mag worden.

De aannemer heeft de locatie bezocht en stelt dat de voorziening geheel volgens de normen is aangelegd.
Wij delen deze mening niet, want de auto van huisnummer 6 wordt doorlopend belaagd door uitparkerende buren. Ofwel zij belanden in de tuin van buurman.
Dus met als resultaat: eindeloos heen en weer schuiven.

Dus heeft de aannemer ons geadviseerd advies in te winnen bij het bureau voor Civiele Techniek Grasveld. Met de aannemer is overeengekomen dat de VVE zou fungeren als opdrachtgever. De kosten zouden dan voor rekening van de VVE komen.
Voor wij in de gelegenheid waren om dat te doen, heeft de aannemer het bureau  aangesteld. Bureau Grasveld ziet de aannemer dus als opdrachtgever en ziet de VVE als opdrachtgever tov de aannemer.
Dit nadat de VVE akkoord was gegaan met de aanstelling van dit bureau, mits de VVE als opdrachtgever van Grasveld zou optreden.
Het bureau Grasveld heeft vervolgens natuurlijk niet aan de VVE, maar aan de aannemer verslag uitgebracht. Grasveld kon ook niet weten dat dit niet de bedoeling was.

De aannemer weigert de VVE inzage van het volledige verslag van het bureau.
Slecht één tekening werd aan de VVE voorgelegd als resultaat.

Datering van tekeningen:
Pas na aandringen, heeft de aannemer nog een aantal voorstellen van Grasveld aan de VVE toegezonden. Of dit alles is en of er sprake is van een advies met bevindingen, is niet duidelijk.
In eerste instantie heeft Grasveld een verslag uitgebracht op basis van tekeningen dd 10 november 2020.
Uit de datering van de andere tekeningen (8 januari 2021) blijkt ons thans dat de aannemer tussentijds de opdracht aan Grasveld heeft gewijzigd, zodat er geen sprake meer kan zijn van een onafhankelijk advies.
De aannemer heeft ook te kennen gegeven dat er voor hem maar één oplossing is die aanvaardbaar is en dat is dus zijn keuze.
De aannemer heeft kenbaar gemaakt dat de andere voorstellen van Grasveld voor hem niet aanvaardbaar zijn.
De aannemer heeft niet te kennen gegeven welke prijs hij voor de benodigde grond zou willen hebben.

Deze situatie is natuurlijk niet aanvaardbaar en wij hebben het bureau Grasveld verzocht om ons te melden waar wij het adres van een collega kunnen vinden.
Daarop krijgen wij tot nu toe geen reactie.
Dus zijn wij via internet op zoek gegaan naar een bureau dat bereid is om de VVE te adviseren m.b.t. de oplossingen die voor dit probleem bedacht kunnen worden.

En toen kwamen wij uw opleiding tegen.

Kortom : indien dit voor u een interessante case is, dan zouden wij graag van u willen vernemen welke kosten daaraan verbonden zijn. Het bureau dat deze klus i.o.v. de aannemer heeft uitgevoerd, berekende € 500 kosten, dus wij schrikken niet van een vergelijkbare begroting.

Mocht u het niet zien zitten, dan zouden wij het op prijs stellen als u ons zou willen vertellen waar wij een deskundig advies kunnen verkrijgen.
Wellicht bestaat er een lijst met adressen van concurrenten van Grasveld.

GEEN REACTIES