Assurantiemuseum: Rolf van der Wal, ere-lid van de VNAB

In het Assurantiemuseum bevinden zich ook de vele tijdcapsules die ik in de loop der jaren heb aangelegd. In die van 1970 trof ik het volgende relaas aan:

Het was in 1969 of 1970.

Ik was toen zo rond de 20 jaar oud en nog niet moegestreden. Lugt Sobbe was lid van de VABAR, de  NVA, De Vereniging van Makelaars ter Beurze van Amsterdam en/of Rotterdam en zo nog wat van die clubs.

Het bestuur van de Vabar had besloten om nieuwe statuten te laten opstellen door een notaris. Dat was volgens hen noodzakelijk omdat er inmiddels veel Assuradeuren op beide beurzen actief waren.

De notaris was aanwezig teneinde de notulen mede te ondertekenen als getuige ter zake van de stemming over de nieuwe statuten.

De naam VABAR is een afkorting en stond voor :

Vereniging van Assuradeuren ter Beurze van Amsterdam en/of Rotterdam.

In de nieuwe statuten bleek mij dat de naam thans als volgt werd beschreven :

Vereniging van Assuradeuren ter Beurze van Amsterdam en Rotterdam.

Naar mijn mening zou deze naamsverandering tot gevolg kunnen hebben dat je alleen lid zou kunnen zijn indien je inderdaad op BEIDE beurzen beschikbaar bent als Assuradeur.

Dat  was in de tijd dat de VIAM (club  van de grote internationale makelaars) onder aanvoering van directeur Gelaudi (Makelaar Asconed) van mening was dat de beurs een closed shop zou moeten worden voor alleen de grote solvabele internationale verzekeringsmakelaars. Maar geen van de grote makelaars kon zelf een minimale kwalificatie doorstaan qua eigen vermogen!

Ik kwam nog maar net kijken in verzekeringsland en ik was te bescheiden/onervaren om dit punt al snel ter tafel te brengen.

En ik ging er van uit dat alle andere leden dit euvel natuurlijk ook al hadden gespot.Dus dan zou er vast wel iemand anders over vallen.
Maar tot aan de rondvraag had niemand hierover het woord gevraagd.
Dus toen heb ik de stoute schoenen maar aangetrokken.

Ik verzocht het bestuur om toe te lichten waarom de naam van de vereniging op een cruciaal punt was gewijzigd.

Zowel het bestuur als de notaris waren van mening dat er geen sprake was van een naamswijziging. Vervolgens heb ik hen uitgelegd dat er een groot verschil is tussen ‘en/of’  danwel alleen het woordje ‘en’.

Dat leidde tot grote consternatie in de zaal. Geen van de aanwezige leden had dit gespot en de notaris stelde dat dit niet de bedoeling was en hij nu zijn werk helemaal over moest doen.
Bestuur boos op mij en dat is eigenlijk altijd zo gebleven. Rolf v.d. Wal voorop.
Overigens is de naam vervolgens ongewijzigd gebleven en de statuten ook.
Het was gewoon een valstrik met het doel om kleinere verzekeringshuizen van de co-assurantiemarkt te weren.

Net als de VIAM en ook daar heb ik met veel moeite een stokje voor weten te steken.

Grof schandaal : Rolf van der Wal werd in 2015 ere-lid van de VNAB. Zijn grootste prestatie was om vooral niet op te treden tegen chantage, list en bedrog. Met zijn dominante wijze van optreden voorkwam hij als voorzitter van de Assurantiebeurs, maar tevens als bestuurslid van de NVA. dat transparantie of discussie over ongewenst gedrag kon worden gevoerd. Zelfs verzekeringsfraude werd tijdens zijn wacht oogluikend toegestaan.

Iedere vergadering van de VNAB, de sectie beursmakelaars of de Vereniging van Makelaars ter beurze van Amsterdam e/of Rotterdam besloot voorzitter Rolf natuurlijk met de rondvraag.

Dan ging hij met zijn armen over elkaar zitten en keek zijn leden dominant bijna beschuldigend aan. Dan sprak hij altijd de navolgende (legendarische) woorden uit:

Dan komen wij nu tot de rondvraag.” 
Niemand?
Niemand niet ? 
Ook de heer van Ommen niet ?
Nee? ….. dan sluit ik bij deze de vergadering.

En zo wist hij rondom mijn persoon een zodanig negatieve sfeer te creëren, dat niemand nog de euvele moed had om – net als Van Ommen – levenslang te moeten zuchten onder het juk van voorzitter Rolf van de Wal.

En Rolf : ik hoop dat je dit leest, want jij en jij alleen bent schuldig aan alles wat er in
de afgelopen 40 jaren fout is gegaan op de Beurs.
– het niet doormelden van opzeggingen
– het niet vermelden van de namen van verzekeraars op de beurspolissen
– de falende registratie van van Poolverdelingen en assuradeuren die zich daarvan
geen moer aantrokken.
– het aansturen op wijziging van wetgeving die nu juist moest regelen dat makelaars
maximale zorgvuldigheid betrachten t.a.v. de vermelding van de namen en aandelen
van verzekeraars. De VNAB mocht dat voortaan zelf regelen en zij verzaakte haar plichten.
– het toelaten van partijen die niet deugden (Vught en Beukers, Onderlinge Zwammerdam, Ardenia, Reliance, Bos en Looman, Amstelhaag, enz. enz.).
– niets ondernemen tegen makelaars die Grootzakelijke risico’s onderbrengen op basis van
fronting, layers (zoals bleek na de brand die op 19-10-1989 het distributiecentrum van Blokker in de as legde): een schade van honderden miljoenen, die zo onoverzichtelijk was ondergebracht, dat de schaderegeling zo chaotisch verliep, dat de klant nodeloos veel te lang moest wachten op vergoeding.
– de chaotische vergadering van de sectie Makelaars in het Congresgebouw te Den Haag, waarbij tot mijn stomme verbazing boven water kwam dat kandidaten voor de toets rond de beëdiging voor makelaar in Assurantiën door een select gezelschap goed kon worden voorbereid omdat zij de antwoorden op de vragen vooraf konden opvragen bij de examinatoren. Met als gevolg dat de beëdiging moest worden vervangen door een register RMiA.
– de wijze waarop namens de grote makelaars is opgetreden tijdens de hoorzittingen van de SER in 1984. Ook hier speelden dominantie en slechte paella weer de hoofdrol.
– het chanteren van verzekeraars die op goede gronden een schade wensten af te wijzen.
– het feit dat de terrorismeclausule niet alle onbegrijpelijk was, maar ook onwerkbaar en onleesbaar voor verzekeraars, zakelijke klanten en het intermediair. Mijn voorstellen tot
verbetering van deze idiotie werden gewoon niet eens serieus genomen.
– een milleniumclausule die niemand kon begrijpen en waarvoor ik de VNAB en dus ook jou een verbeterde begrijpelijke versie heb aangeboden. Paarlen voor de zwijnen.
– Nog steeds staan er structurele fouten in de Nederlandse Beurspolis Uitgebreide Gevaren ofwel NBUG omdat jij en je vreselijke trawanten mijn voorstellen tot integere voorwaarden niet eens in overweging wilden nemen. Onder aanvoering van juridisch adviseur Paul Soeteman van Mees/Marsh. Een jurist die geen ander belang lijkt te hebben dan alles zo organiseren dat grote makelaars nooit met de billen bloot hoeven als zij er weer eens een bende van maken.
Kortom: Immorele dominante idioten die al vele jaren de dienst uit maken!
Je zou er zo een film over kunnen maken.
– het leiding geven aan plannen om de kleinere makelaarshuizen te weren van de beurs : VIAM.
– het leiding geven aan plannen om de kleine assuradeuren de nek om te draaien: VABAR.
– toestaan dat insolvabele verzekeraars op de markt werden toegelaten zoals Reliance en Stichtse Glas of Ardenia.
– het massaal negeren van delcredere waar makelaars zich graag op laten voorstaan door vervolgens alle verzekeraars opzadelen met een insolventieprobleem, zodat zij gratis dekking moeten leveren tot de e.k. premievervaldatum van polissen waarop zulke verzekeraars participeren.
– het verbloemen van allerhande dubieuze activiteiten ter beurze zoals het bedriegen van verzekeraars door risico’s opzettelijk van vervalste informatie te voorzien.
– laten wij het maar niet hebben over het mislukte software project dat je door die Amerikanen liet maken en dat miljoenen heeft gekost, miljoenen die verdiend waren met
de verkoop van het gebouw van de Assurantiebeurs in Amsterdam.
Dat ondanks het feit dat ik zo vriendelijk was om jou tijdig te waarschuwen. Wat je natuurlijk weer totaal in de wind sloeg.
– of over het feit dat het computercentrum van onze vriend Hans Frederiks plotseling werd verkocht aan die lui van het ADN, wat ook nooit heeft gewerkt.
– Zelfs de slechte resultaten die verzekeraars ter beurze boeken zijn jouw schuld omdat je de makelaars nooit hebt aangemoedigd om zelf tijdig met voorstellen te komen om die te verbeteren.
– Ik heb je indertijd gecomplimenteerd met het ontwerp en de bouw van het Assurantiebeurs centrum in Amsterdam. Maar jouw reactie was ook toen badinerend : ik zou er nooit een plekje mogen krijgen omdat wij openlijk zowel makelaar als assuradeur zijn, net als jouw bedrijf heimelijk was en ook alle andere makelaars. Stiekem volmachten gebruiken en covers accepteren, maar dat mag niemand weten! Zie de hoorzittingen bij de SER, waar dat allemaal naar boven kwam, was inhoudelijk schandalig!
– een spoor van slecht beleid waar jij als actief lid van vele besturen nooit iets tegen hebt ondernomen. Sterker nog : je actief hebt ingezet om te voorkomen dat er iets tegen kon worden ondernomen.

Jij en jij alleen Rolf bent in mijn beleving de bron van alle ellende, de persoon die
de goede naam van de verzekeringsmarkt als geheel en die van de beurs in het bijzonder
totaal heeft geruïneerd.
Ik ken werkelijk geen grotere imbeciele Napoleon dan jou Rolf van der Wal.
Tegenspraak wordt door jou niet geduld.
Je hebt zelfs Ad Konijnendijk van Willis ingezet om mij te kleineren en te koeioneren tijdens vergaderingen en overleg. Het is werkelijk niet voorstelbaar hoeveel inzet jij hebt weten te mobiliseren om met jouw macht alles en iedereen te imponeren, te domineren.
Napoleon (klein van stuk) dacht dat hij de wereld kan veroveren. Hij vond zijn Waterloo. Jij bent niet anders voor de verzekeringsbedrijfstak. En niemand had de moed om jou werkelijk aan te pakken. Allemaal angstige meelopers en wassen neuzen dus in de hele verzekeringsbedrijfstak.
Wellicht een goed moment voor het Verbond van Verzekeraars om eens een AWARD toe te kennen voor de persoon die meer dan 40 jaren niets anders heeft gedaan dan de verzekeringsmarkt doelbewust tot zinken te brengen. En je hebt hem dubbel en dwars verdiend Rolf. Ere wie ere toekomt. AWARD voor Rolf !

Ik ben benieuwd of zich iemand meldt die op rechtmatige wijze de toorn van Rolf heeft gevoeld. Dat zou nog pleiten voor VNAB erelidmaatschap van dominante Rolf.

GEEN REACTIES