Website realXS in wording

Dit ontwerp had ik bedacht in eerste instantie :

Later ben ik op deze toer gegaan:


Maar ik denk toch dat wij terug moeten naar het eerste idee : een groot aantal
keuze-buttons langs de kant en dan de beschikbare pagina’s tonen die onder die
rubriek vallen.
Daarna de pagina kiezen die jouw interesse heeft.

Heb je die gelezen, dan terug naar het beeld waarbij meerdere pagina’s op het scherm staan na de rubrieken-keuze.
Daarna zou je dus ook een andere rubriek kunnen kiezen.
En dan komen er 4 of meer nieuwe pagina’s om uit te kiezen.

De afbeeldingen daarbij niet presenteren. Want dan wordt het formaat van de individuele
pagina dardoor te veel beheert.

Het idee om de titels van de pagina’s te tonen via het gele vlak, komt dan dus te vervallen.

Als men de website start, dan een specifieke pagina tonen als start.
Daarin informatie over realXS.
https://www.findinet.nl/persbericht/over-realxs/  

Ik realiseer mij dat ik dan rekening moet houden met de opmaak van de pagina.

GEEN datum er boven,
GEEN referentie naar een journalist
De categorieën aan de zijkant zijn dus door mijzelf te maken zoals bij WORDpress
d

d

d

d

d

Er hoeft maar één soort berichten te zijn : BERICHTEN
Dus niet mede : Persberichten, Artikelen, Blogs e.d.
Ik zou mij kunnen voorstellen dat het zin heeft om mensen in de gelegenheid te stellen
zich te abonneren op een nieuwsbrief.
Dus registratie is dan zinvol.
Of en hoe wij dat gaan invullen, dat weet ik nog niet.
Zal hoe dan ook een handmatige opdracht tot verzending zijn.
Ruimte voor commerciële uitingen van derden niet gewenst.

GEEN REACTIES