*) Link naar IPID
Terug naar HOME page

Het aantal actieve in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen, is de laatste decennia sterk gedaald. De hoge kosten van IT nopen tot samenwerking en schaalvergroting.
Van kleinschalig naar grootschalig
Kon een verzekeraar in het verleden nog bestaansrecht ontlenen aan een premievolume van € 100 miljoen of meer:
* de kosten van automatisering,
* distributie en
* herverzekering
hebben honderden verzekeraars genoodzaakt tot samenwerking, fusie of overname.
Van grootschalig naar kleinschalig
Veelal blijkt het efficiënter en doelmatiger als verzekeraars bepaalde taken uitbesteden een het intermediair.
Nieuwe kansen voor het intermediair
Het tekort aan goed opgeleide sollicitanten is schrijnend.
Dankzij de door uw acceptanten in te richten robot-acceptatie en
* de geautomatiseerde offerteverwerking;
* de geïntegreerde financiële administratieve afhandeling;
* IPID op maat en
* polisopmaak
met digitale ondertekening door de verzekeraars zelf, zijn de kansen op een efficiëntere aanpak binnen bereik van a

Direct writers
Was er voorheen nog sprake van een duidelijke scheidslijn tussen Direct Writers en verzekeraars die hun producten uitsluitend aanbieden via adviseurs / het intermediair, bieden de meeste verzekeringshuizen producten tegenwoordig aan via beide kanalen.
Totaal-oplossing
Team RealXS biedt u de optie om – in samenwerking met OpenC Rekencentrum – zowel bestaande als oude, maar ook hoogst innovatieve verzekeringsproducten, zowel kleinschalig als grootschalig, aan te bieden.
Deze producten kunnen vervolgens administratief worden onderhouden, gecontinueerd worden en worden aangeboden via internet.

anbod op basis van kleinschaligheid.

 

GEEN REACTIES