Directeur van OAKK onaangenaam verrast met publicatie

concept op basis van anti-datering

Naar aanleiding van onze publicatie over gesegmenteerd aankoop van portefeuilles,
heeft directeur W. Johannesma van OAKK Capital gereageerd.
Zijn grieven richten zich met name op het commentaar van ondergetekende:

Hij schrijft daarover:
Ik hoef niet uit te leggen waarom dit ons zeer tegen de borst stuit gegeven onze goede reputatie en duizenden tevreden relaties. Ik wil jullie dan ook met klem vragen om deze passages aan te passen cq te verwijderen of onze naam geheel te verwijderen uit het artikel.

Vanzelfsprekend staat het een ieder vrij om ons op de vingers te tikken als er onjuistheden of fouten zijn geslopen in onze publicaties.
Dat stellen wij zelfs zeer op prijs.
Dus hebben wij de heer Johannesma per email uitgenodigd om inhoudelijk te reageren op
de geconstateerde feiten en omstandigheden:
Geachte heer Johannesma,

U reageerde n.a.v. onze publicatie op Findinet.
Dat u bezwaar heeft tegen het commentaar dat ik daarbij heb toegevoegd, dat is heel begrijpelijk. Aan de andere kant wordt OAKK feitelijk geen verwijt gemaakt, tenzij u zich aangesproken voelt omdat ik waarschuw voor ongebreidelde handel in elders opgebouwde rechten die op voorstel van Advitas worden overgesloten naar een door u georganiseerd beleggings-model. Naar wij van u hebben begrepen, heeft u geen contractuele band met Advitas.
Dit biedt een aanzienlijk voordeel, want zo kunt u dus ook in de toekomst niet verantwoordelijk worden gehouden als Advitas te blameren blijkt te zijn. Wij constateren slechts dat het businessmodel van Advitas bepaalde gevaren met zich mee brengt.

Ik ben zelf zeer intens betrokken geweest bij de opkomst en ondergang van Levensverzekeraar Vie d’Or.
Het verhaal over Vie d’Or heb ik binnen het kader van de rubriek memories op Findinet geplaatst.
Zie : De ondergang van levensverzekeraar Vie d’Or
Zie : In memoriam paul nouwen vader des vaderlands

En met betrekking tot verzekeringsfraude onder meer :
Zachte heelmeesters maken stinkende wonden

Eigenlijk heb ik verzuimd deze voorbeelden aan mijn commentaar toe te voegen.
Waarvoor hierbij mijn excuses. Ik zal dat herstellen.

Ik weet niet hoe lang u al werkzaam bent in de verzekeringswereld, maar ik heb mij – sinds ik daarin werkzaam ben in 1968 – verbaasd over de creativiteit van zogenaamde adviseurs, die weer eens een slim verdienmodel hadden weten te bedenken.
Een verdienmodel waar zij zelf met name beter van werden.
Dergelijke ondernemingen hebben doorgaans gedurende hun hele bestaan nauwelijks of geen eigen vermogen. Dat wordt altijd snel naar elders weggesluisd.
Denk hierbij maar eens aan de mondkapjes-winsten van Sywerd van Lienden.

En vervolgens gingen deze dienstverleners op de top van hun succes ten onder.
En reden weg in hun Lamborghini’s,  Ferrari’s en Maseraties.
Ik heb gedurende enkele jaren publicaties van AM Signalen bewaard over zulke voorvallen.
Ik ben gestopt bij nummer 40 of daaromtrent.
Ook het intermediair is veel te goedgelovig. Velen gingen in zee met partijen waarvan insiders zoals ik al van te voren wisten dat het fout zat. Maar wat doe je er tegen als de autoriteiten zich om de tuin laten leiden?

En altijd weer leidde dit tot schade aan de goede naam van het gilde van adviseurs. Wantrouwen werd gevoed.
Niet alleen bij de consumenten, maar zeker ook bij de verzekeraars, die natuurlijk zelf hadden zitten slapen.

Het door mij geschreven commentaar is een waarschuwing. Niet alleen aan U, Advitas en hun medewerkers.
Maar ook aan anderen die snode plannen maken om zoiets op touw te zetten.

Als u mij zou kunnen garanderen dat de werkwijze van Advitas in eerste instantie tot doel heeft om consumenten te dienen en dat u al het mogelijke werk zult stellen om te voorkomen dat consumenten zich bekocht weten met producten van Advitas, ondergebracht bij OAKK, dan ben ik bereid mij te beraden over een aanpassing van de tekst van het commentaar.

Ik verwacht dat u thans meer begrip zult hebben voor mijn zorg dat het hier gaat om een verdienmodel ten bate van Advitas.

Als dit verdienmodel wordt opgevolgd door intermediairs die zich specifiek gaan richten op andere producten, dan levert dat voor consumenten op dat zij voor iedere verzekering weer een andere tussenpersoon met verzekeraar zullen gaan krijgen. En ook dat kan niet in het belang van de klant zijn.
Dit nog afgezien van het feit dat de klant dan beter af zou zijn als hij zijn polissen onderbrengt bij een direct writer.
En dat leidt dan weer de volledige ondergang van het adviserende intermediair.

Ik zie uw reactie met belangstelling tegemoet.

Hans van Ommen
red. Findinet

Vervolgens heeft de heer Johannesma van OAKK Capital boos gereageerd :

Geachte heer Van Ommen,

Dank voor uw uitgebreide toelichting. Ik ben sinds 1990 werkzaam in de industrie. U geeft aan ons te ‘willen waarschuwen omdat wij snode plannen maken om mensen om de tuin te leiden’. Wij garanderen dat wij dat niet doen. Maar aangezien u bij voorbaat zonder enige kennis van zaken uitgaat van misleiding en zo onze goede naam misbruikt, zien wij ons genoodzaakt om juridische stappen tegen u te nemen. Tenzij u per direct besluit om onze naam en mijn toelichting uit het artikel te halen.

Met vriendelijke groet,
Willem Johannesma

TEL
+31 (0)10 2051260
MOB
+31 (0)6 26218337
MAIL
willem.johannesma@oakk.nl

En vanzelfsprekend hebben wij de heer Johannesma geantwoord :

Geachte heer Johannesma,

Ik ontving uw rappe reactie op mijn email, Waarvoor dank. Het is altijd goed om elkaar eens stevig toe te spreken.

Ik zou echter wel graag eerst een aantal misverstanden uit de weg willen ruimen.
OAKK is op geen enkele wijze door mij beticht van oplichterij of zoiets. Advitas overigens ook niet.
In het artikel is slechts sprake van een kritische beoordeling van het businessmodel.

Ik meen dat er in het verleden en nog zeer recent voldoende voorbeelden zijn van initiatieven die meer weg hebben van verdienmodellen, dan van realistische advisering rond verzekeringsproducten. En daar verwijs ik naar in mijn commentaar.
* Wilt u zo vriendelijk zijn mij te melden op grond van welke tekstfragmenten uit onze publicatie u ons verwijten maakt ?

Inderdaad moet u mijn toelichting en het artikel zien als getuigenis, binnen het kader van ontwikkelingen die mogelijk op termijn tot problemen kunnen leiden.
De interessante vraag is eigenlijk of u op de hoogte was van de wijze waarop Adfitas uw beleggingsproduct aan de man brengt ?
Ik ben zo vrij u nog niet te vertellen wie onze tipgever is, maar ik garandeer u dat dit een zeer deskundige consument is, die precies weet wanneer hij bij de neus genomen wordt. Dat is dus dikke pech voor Adfitas.
In mijn email heb ik u in voldoende mate aanvullend geïnformeerd over onwenselijke situaties die niet tijdig door de toezichthouders zijn doorzien.

Volstrekt ten onrechte stelt u dat in het artikel een reactie van uw zijde is verwerkt.
Althans van de reactie die u in uw email aan ons deed toekomen.
* Ik verzoek u vriendelijk mij te melden welk onderdeel van de gepubliceerde tekst u hier bedoeld.

In mijn reactie op uw email heb ik geschreven :
Het door mij geschreven commentaar is een waarschuwing. Niet alleen aan U, Advitas en hun medewerkers.
Maar ook aan anderen die snode plannen maken om zoiets op touw te zetten.
Vervolgens citeert u mij fout met de navolgende zinsnede:
“U geeft aan ons te ‘willen waarschuwen omdat wij snode plannen maken om mensen om de tuin te leiden’.
Wij garanderen dat wij dat niet doen.
Maar aangezien u bij voorbaat zonder enige kennis van zaken uitgaat van misleiding en zo onze goede naam misbruikt, zien wij ons genoodzaakt om juridische stappen tegen u te nemen.”

Nergens in het artikel heb ik u beticht van het maken van snode plannen.
Ook niet in de aan u toegezonden email.

Naar onze mening zet Advitas met dit businessmodel het functioneren van de hele bedrijfstak op het spel.

U beticht mij er van dat ik u een verwijt maak rond misleiding.
En u verwijt mij dat ik uw goede naam misbruik.
En vervolgens geeft u aan dat u mogelijk juridische stappen wenst te ondernemen.

Ik ben zo vrij u te verzoeken om zich in uw reacties te beperken tot dat wat wij in het artikel hebben geschreven. De email maakt (nog) geen deel uit van onze publicaties.
1)  in het artikel en in mijn email heb ik u niet beticht van snode plannen
2)  nergens is door ons gesteld dat er sprake zou zijn van misleiding. Slechts in mijn email heb ik u gemeld waaruit onze vrees bestaat.
3) nergens hebben wij uw goede naam misbruikt, zo menen wij

* Ik verzoek u vriendelijk mij te bevestigen dat uw verwijten aan ons adres onterecht waren.

U garandeert thans in uw email :”Wij garanderen dat wij dat niet doen.”
Ik geloof u op uw woord.
Maar uw verklaring schiet tekort. Deze heeft slechts betrekking op OAKK.

U zou mij pas geruststellen indien u mij zou bevestigen dat:
–   verzekeringsproducten waarbij OAKK Capital betrokken is,
–   op professionele wijze worden aangeboden door onafhankelijk intermediair zoals Adfitas
–   en dat OAKK Capital garant staat voor de adequate professionele afhandeling van aanvragen en aanbiedingen door het intermediair waarmee zij samenwerkt.
* Ik zie uw aangepaste bevestiging met vertrouwen tegemoet.

Goed voorbeeld doet volgen.
Helaas is dat ook het geval met slechte voorbeelden,
Als dit verdienmodel wordt opgevolgd door intermediairs die zich specifiek gaan richten op andere producten, dan levert dat voor consumenten op dat zij voor iedere verzekering weer een andere tussenpersoon met verzekeraar zullen gaan krijgen. En ook dat kan niet in het belang van de klant zijn.
Dit nog afgezien van het feit dat de klant dan beter af zou zijn als hij zijn polissen onderbrengt bij een direct writer.
En dat leidt dan weer de volledige ondergang van het adviserende intermediair.

Ofwel : het businessmodel zoals Adfitas dit hanteert, zal – zo vrezen wij – leiden tot verarming van het aanbod voor consumenten.
U realiseert zich dit mogelijk niet, maar dat is onherroepelijk het gevolg van deze insteek.
En dat moet dan allemaal maar gebeuren omdat Adfitas u voor haar karretje heeft gespannen binnen het kader van een verdienmodel
dat ongekend agressief is.

Ik zie uw reactie op de van een * gewaarmerkte vragen met vertrouwen tegemoet.

Als blijk van goede wil, heb ik mijn commentaar in het gewraakte artikel tot nader order onzichtbaar gemaakt.
En ik zeg toe dat ik dit zal aanpassen zodra ik uw reactie heb ontvangen.

Hans van Ommen
Red. Findinet.

Aanvullend verzoek van Findinet :

Geachte heer Johannesma,

Alhoewel ik nog wachtende ben op uw reactie, wil ik toch nog graag aanvullend reageren op uw beschuldiging dat ik “zonder enige kennis van zaken” kritisch ben over de gang van zaken bij Adfitas.
Ik neem aan dat u bedoeld dat ik niet op de hoogte ben van uw beleggingsstrategie. En dan heeft u daarin gelijk.
Juist omdat onze tipgever daarover onvoldoende informatie kon verkrijgen bij Adfitas, kan ik niet beschikken over uw aandeel in het product dat zij aanbieden.

Gaat het hier om belegging in een door uzelf beheerde portefeuille beleggingen ?
Gaat het hier om beursgenoteerde beleggingen die op naam van de verzekeringnemer staat ?
Of gaat het hier om een specifieke index, waarvan de participatie op naam van verzekeringnemer staat ?

Voor u zijn “Skills ”of “liquid alternatives” “multi-strategy- en arbitragefondsen” vanzelfsprekend dagelijkse kost, maar om u de waarheid te zeggen, voor mij en mijn staf is dat abracadabra.

Ik heb dan ook nooit op WallStreet gewerkt en zelfs niet op de Zuidas van Amsterdam.

Maar de gemiddelde consument ook niet, dus ik nodig u hierbij uit om klip en klaar te vertellen welke zekerheden uw verzekeringsproduct biedt aan de consumenten die daarop in gaan.
Dat wij ons zorgen maken over de verkoopstrategie van Adfita, wordt wel duidelijk als u zich realiseert dat momenteel ongeveer 80.000 polishouders van Conservatrix wellicht alleen nog naar hun pensioen kunnen fluiten.

En dan moet u zich bedenken dat mijn vader mij al in 1970 waarschuwde om nooit zaken te doen met deze verzekeraar.

Kortom : ik biedt u hierbij aan om op transparante wijze uit te leggen waarom consumenten zouden moeten kiezen voor een pensioenpolis op basis van uw product.
Vanzelfsprekend zal ik mijn eigen beleggingsadviseurs raadplegen om uw presentatie te controleren, maar als het klopt, dan krijgt u van ons kosteloos twee keer volledige aandacht op Findinet.
En wie weet melden zich dan meerdere adviseurs bij u voor nadere informatie over samenwerking.

Vriendelijke groet,

Hans van Ommen

Geachte heer van Ommen,
Ik wil u voor nu alleen verwijzen naar mijn eerdere mail aan uw collega Linda met uitleg over wat wij doen. Ik benadruk nogmaals dat wij geen product bieden maar een dienst; vermogensbeheer voor lijfrente en beleggingsrekeningen.

Vr groet,

Willem Johannesma

OAKK Capital Partners

Afsluitende reactie van Findinet :
Zo lang Adfitas, OAKK e.a. niet in staat zijn onze redactie op transparante wijze
uit te leggen wat voor product de klanten krijgen, zien wij geen andere optie dan
de AFM te verzoeken om duidelijkheid te verschaffen.

 

 

GEEN REACTIES